Dansk-engelsk oversættelse af "det håber jeg"

DA

"det håber jeg" engelsk oversættelse

DA

det håber jeg [eksempel]

volume_up
det håber jeg
Det håber jeg, eftersom jeg stemte for betænkningen.
I hope so, given that I voted for the text.
Det håber jeg også, for under det sidste forlig den 20. juli kunne vi ikke blive enige om noget.
I hope so too because on 20 July, at the last conciliation, we agreed virtually nothing.
Det håber jeg - den gav i hvert fald mig en ny tro.
I hope so - it certainly did mine.

Eksempelsætninger "det håber jeg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet håber jeg, at man også indser i Jerusalem, at man også indser i Ramallah.
I hope that this is recognised in Jerusalem and that it is recognised in Ramallah.
DanishVidenregnskaber, det er en god ide, fru kommissær, det håber jeg, De vil overveje.
'Knowledge accounts ' are a good idea, Commissioner, which I hope you will consider.
Danish" Det gør vi sikkert snart ", svarede jeg ham, og det håber jeg virkelig, hr. formand,
'I am sure it will be soon, ' I replied, and I certainly hope so, Mr President!
DanishDet er noget, regeringskonferencen må tage fat på, og det håber jeg, den vil.
This is something the Inter-Governmental Conference must address and I hope it will.
DanishDet håber jeg, alle politiske grupper her i Parlamentet vil kunne tilslutte sig.
I would hope that Members on all sides of the House could support that.
DanishDet håber jeg ikke, men jeg vil gerne have en forklaring af Kommissionen på dette punkt.
I hope not, and I would like to hear what the Commission has to say on this point.
DanishJeg vil på min gruppes vegne, det håber jeg, deltage engageret i arbejdet.
I certainly hope that I will be involved in this work on behalf of my group.
DanishVi skal være på vagt, og det håber jeg, at hele Parlamentet vil være.
We need to be very vigilant, and this Parliament as a whole, I hope, will be so.
DanishDet vil Kommissionen kunne leve helt fint med, og det håber jeg også, at ordføreren kan.
The Commission can easily live with that and I hope the rapporteur can, too.
DanishDet håber jeg, mine franske medborgere vil huske, når Amsterdam-traktaten skal ratificeres!
I would ask French citizens to remember this when ratifying the Amsterdam Treaty.
DanishJeg stemmer imod disse ændringsforslag, og det håber jeg også, at mine kolleger vil gøre.
I would certainly hope that these will be opposed and I will be voting against them.
DanishJeg har hørt, at de konservative nødig vil støtte dette, men det håber jeg ikke er sandt.
I am told the Conservatives are reluctant to support this, but I hope it is not true.
DanishDet håber jeg bestemt ikke, og derfor støtter jeg Estrela-betænkningen.
I very much hope not, and therefore strongly support Mrs Estrela’ s report.
DanishDet håber jeg, vi vil have rig lejlighed til at gøre i en senere fase.
I hope we will have sufficient opportunities to do that at a later stage.
DanishVi parlamentsmedlemmer vil profitere af det, det håber jeg i det mindste!
I hope at least that we as Members will derive some benefit from this.
DanishDet håber jeg virkelig, men jeg ser gerne, at Kommissionen forklarer hvordan.
I really hope so, but I would like the Commission to explain how.
DanishDet håber jeg vil ske i Laeken og via det konvent, som vil blive etableret.
I hope they will be dealt with at Laeken and through the convention which will be established.
DanishDet håber jeg, vi er, og at vi kan komme med et bidrag, når der indkaldes til konferencen.
I hope we will and that we can make a contribution when it is convened.
DanishDet håber jeg ikke, at der er nogen, som glemmer, når vi taler om udvidelsen med de nye lande.
I hope that no one will forget that in relation to the accession of the new countries.
DanishDet håber jeg virkelig ikke, at jeg behøver også at gøre denne gang.
I very much hope that I will not have to do the same this time as well.

Lignende oversættelser "det håber jeg" på engelsk

det artikel
English
jeg pronomen
English
jeg substantiv
English