Dansk-engelsk oversættelse af "Det Hvide Hus"

DA

"Det Hvide Hus" engelsk oversættelse

DA

Det Hvide Hus {egennavn}

volume_up
1. geografi
Det Hvide Hus
Helt tilbage i 1961 indførte præsident Kennedy en kodeks af denne type i Det Hvide Hus.
As long ago as 1961, President Kennedy introduced a code of this type into the White House.
Var det umagen værd, at beboeren i Det hvide Hus gik om bord i så skrøbeligt et skib?
Was it worth it for the White House to embark on such a fragile ship?
Vi tror ikke vores egne ører, når vi hører en sådan efteraben af de idéer og endda den sprogbrug, der tilhører den nuværende beboer af Det Hvide Hus.
We cannot believe our ears when we hear such mimicry of the ideas and even the language of the current tenant of the White House.

Eksempelsætninger "Det Hvide Hus" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVar det umagen værd, at beboeren i Det hvide Hus gik om bord i så skrøbeligt et skib?
Was it worth it for the White House to embark on such a fragile ship?
DanishHelt tilbage i 1961 indførte præsident Kennedy en kodeks af denne type i Det Hvide Hus.
As long ago as 1961, President Kennedy introduced a code of this type into the White House.
DanishSom De ved, er jeg desværre ikke - eller heldigvis, jeg ved ikke - talsmand for Det Hvide Hus, og derfor kan jeg ikke give Dem et klart svar på dette.
I think this has been discussed extensively in recent days – yesterday and during the previous sitting.
DanishVi tror ikke vores egne ører, når vi hører en sådan efteraben af de idéer og endda den sprogbrug, der tilhører den nuværende beboer af Det Hvide Hus.
We cannot believe our ears when we hear such mimicry of the ideas and even the language of the current tenant of the White House.
DanishVi må gøre opmærksom på dette princip over for den håndfuld af De 15 ' s ledere, som er klar til at dele Europa på et signal fra Det Hvide Hus.
This handful of Member State leaders who are ready to divide Europe at a signal from the White House needs to be reminded of this principle.
DanishUnder Irak-krisen var den varme linje til Det Hvide Hus i funktion længe, inden der blev tænkt på nogen opringninger til Elysée-palæet eller andre steder hen.
On the Iraq crisis the hotline to the White House was operative long before there was any thought of calls to the Elysée Palace or anywhere else.
DanishFormanden for Rådet er ved at iværksætte en afledningsmanøvre for at sikre sin nationale politik, som klart og tydeligt følger diktaterne fra Det Hvide Hus.
The British Presidency is embarking upon an exercise in confusion in order to guarantee their national policy which, quite frankly, is to do what the White House says.
DanishTyrkiet, der ellers regnes for USA ' s urokkelige allierede, har ladet hånt om Det Hvide Hus ' formaninger og har underskrevet en aftale med Iran om levering af gas.
Having been considered an inalienable ally of the United States, Turkey has in fact defied instructions from the White House by signing a gas supply agreement with Iran.
DanishButtiglione har kopieret: Vores samfund er bange, vi er i krig, vi vil vinde krigen, tordnede den indstillede kommissær, idet han gentog et kært omkvæd fra den nuværende vært i Det Hvide Hus.
A further example is the bellicose view of the fight against terrorism that Mr Buttiglione has trotted out: our society is afraid, we are at war, we will win.

Lignende oversættelser "Det Hvide Hus" på engelsk

det artikel
English
hus substantiv
English