Dansk-engelsk oversættelse af "Det Indiske Ocean"

DA

"Det Indiske Ocean" engelsk oversættelse

DA

Det Indiske Ocean {egennavn}

volume_up
1. geografi
Det Indiske Ocean (også: Indiske Ocean)
Hr. formand, en orkan af vold sønderriver den tropiske ø i det Indiske Ocean.
Mr President, a surge of violence is destroying the tropical island in the Indian Ocean.
Dette er tilfældet i Caribien og i Det Indiske Ocean.
This is the case for the Caribbean and the Indian Ocean.
Derimod har Frankrig oversøiske departementer i Det Indiske Ocean og Det Caribiske Område.
France, on the other hand, owns overseas departments in the Indian Ocean and the Caribbean.

Eksempelsætninger "Det Indiske Ocean" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, en orkan af vold sønderriver den tropiske ø i det Indiske Ocean.
Mr President, a surge of violence is destroying the tropical island in the Indian Ocean.
DanishDerimod har Frankrig oversøiske departementer i Det Indiske Ocean og Det Caribiske Område.
France, on the other hand, owns overseas departments in the Indian Ocean and the Caribbean.
DanishDet er også en hjørnesten for netværket af tunaftaler i Det Indiske Ocean.
The Seychelles authorities have shown great understanding.
DanishDette er tilfældet i Caribien og i Det Indiske Ocean.
This is the case for the Caribbean and the Indian Ocean.
DanishEndelig er det mit håb, at EU vil lægge en fast politisk linje over for piratfiskeri i Det Indiske Ocean.
Finally, I do hope the European Union will adopt a strict policy with regard to poaching in the Indian Ocean.
Danish- Hr. formand, tsunami-katastrofen i Det Indiske Ocean er på mange måder et vendepunkt i den moderne verdens historie.
We are all in mourning, irrespective of nationality, and our sympathy grows out of this solidarity.
DanishHvilke initiativer vil De tage for på kort sigt at kunne sikre, at tun fra Det Indiske Ocean også er bæredygtige tun?
What action will you be taking in order to ensure in the short term that Indo-Pacific tuna is also sustainable tuna?
DanishBritiske territorier i Det Indiske Ocean
DanishMan kan sige, at adgangen til farvandene ved Seychellerne er en forudsætning for fiskeriaktiviteter i hele Det Indiske Ocean.
It could be said that access to the waters around the Seychelles determines fishing activities in the Indian Ocean as a whole.
DanishJeg ved fra Seychellerne, at de foretrækker en række aftaler for hele Det Indiske Ocean frem for individuelle aftaler.
I know from the Seychelles that they are much more interested in an Indian Ocean-wide series of agreements, rather than individual agreements.
DanishJeg vil samtidig udtrykke mine ønsker om et godt samarbejde mellem Interreg og EUF, især for Caribien og det Indiske Ocean.
I also wish to express my concern to ensure good cooperation between INTERREG and the EDF, particularly for the Caribbean and the Indian Ocean.
DanishLige nu foregår der i Paris drøftelser om en gældslettelse for lande, der er alvorligt berørt af katastrofen i Det Indiske Ocean.
We need to lay the groundwork for an effective multilateral system, based on a revitalised United Nations in which the United States fully participates.
DanishJeg ønsker ligeledes at takke ham for den indsigt, han har givet os som følge af hans direkte erfaringer med fiskeri ved Comorerne og i Det Indiske Ocean.
I would also like to thank him for the insights stemming from his direct experience of fisheries in the Comoros and the Indian Ocean.
DanishJeg har fra pålidelig kilde på stedet i Det Indiske Ocean hørt, at erstatningsfartøjer af præcis den størrelse, der er brug for, kan bygges for 2.000 euro stykket.
The cost has been put at roughly EUR 9 million, with an additional EUR 400 000 to pay for transporting these vessels to the affected part of the Indian Ocean.
DanishDet drejer sig nemlig ikke om regioner i Europa, men om regioner i Atlanterhavet, i Det Indiske Ocean og i Mellemamerika, om gamle koloniområder og militærbaser.
For it is not a question of regions in Europe but of regions in the Atlantic, in the Indian Ocean and in Central America, of former colonies and military bases.
DanishEt eksempel på dette kunne være den presserende udvikling af et varslingssystem af den slags, som allerede findes i Stillehavet, for tsunami-katastrofer i Det Indiske Ocean.
New EU authorities, programmes and measures are proposed, and anyone questioning this development appears disloyal at this particular moment in history.
DanishEfter tsunamien har Kommissionen været ivrig efter at handle hurtigt for at skaffe nødhjælp til de lande, der blev ramt i Det Indiske Ocean.
The new incentive for sustainable development and governance will support our commitment to core human and labour rights and environmental protection in the framework of our existing trade policy.
DanishDen Europæiske Union har 26 fiskeriaftaler med tredjelande, 15 med lande i Afrika og Det Indiske Ocean og 10 i de nordatlantiske lande med 1 i Latinamerika.
The European Union has 26 fisheries agreements with third countries, 15 with countries in Africa and the Indian Ocean and 10 in the North Atlantic countries with 1 in Latin America.
DanishFra det femte og sjette århundrede og fremad er en mængde mennesker og varer passeret over land ad Silkevejen og over havet gennem Det Indiske Ocean og Den Persiske Golf.
From the 5th and 6th centuries onwards, a large number of people and goods have travelled by land over the Silk Road and by sea through the Indian Ocean and Persian Gulf.
DanishNår man taler om Det Indiske Ocean, er det rent faktisk en regional indfaldsvinkel, man bør anlægge, som på samme tid omfatter Madagascar, Mauritius, Comorerne og Seychellerne.
When we talk about the Indian Ocean, the regional approach would mean simultaneously taking into consideration Madagascar, Mauritius, the Comoros and the Seychelles.

Lignende oversættelser "Det Indiske Ocean" på engelsk

det artikel
English
ocean substantiv