Dansk-engelsk oversættelse af "det indre marked"

DA

"det indre marked" engelsk oversættelse

DA

det indre marked {egennavn}

volume_up
det indre marked
Der er intet, som tyder på at dispensationen i Det Forenede Kongerige påvirker eller er til skade for det indre marked.
There is no evidence to suggest that the UK derogation affects or skews the internal European market.

Eksempelsætninger "det indre marked" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette spørgsmål er vigtigt og involverer afgørende aspekter af det indre marked.
The issue is important and essential aspects of the internal market are at stake.
DanishDe er et væsentligt element for den endelige gennemførelse af det indre marked.
The networks are an essential feature of the realization of the internal market.
DanishNogle mener, at vi i for stor udstrækning har taget det indre marked for givet.
There is a sense in which we have taken the internal market too much for granted.
DanishJeg vil gerne tale om beskæftigelse, konkurrencedygtighed og det indre marked.
I want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
DanishFor det tredje skader de store forskelle mellem medlemslandene det indre marked.
I certainly think that a number of the arguments sound like just a lot of excuses.
DanishDette gælder både for bestemmelserne om det indre marked og for socialpolitikken.
This applies both to measures involving the internal market and to social policy.
DanishDet kræver forandringer, hvad angår foretagsomhed, forskning og det indre marked.
This requires changes in terms of enterprise, research and the internal market.
DanishFor det andet, og det er overgangen til det andet punkt, har vi det indre marked.
Secondly, and this brings me to my second concern, we have the internal market.
DanishDet indre marked har medført en sænkning af forbrugerbeskyttelsesstandarderne.
The single market has led to a reduction in the standard of consumer protection.
DanishDerfor har vi brug for det indre marked i Europa som et svar på globaliseringen.
This is why we need the single European market as a response to globalisation.
DanishDesuden vil overvågningen af det indre marked udgøre en del af Etap-programmet.
Moreover, monitoring of the internal market will be part of the ETAP programme.
DanishDet kunne også være 0 %, dermed ville det indre marked også være harmoniseret.
This could just as well be 0 % - the internal market would still be harmonised.
DanishTænk blot på det indre marked, de store transportstrømme og landbrugspolitikken.
Just think of the internal market, transport systems and agricultural policy.
DanishMcCrone understregede, at dette er et emne, der vedrører hele det indre marked.
Mr McCrone, in particular, made the point that this was a single market issue.
DanishSå jeg tror helt ærlig ikke, at de skaber kaos på det indre marked i Sydafrika.
So, I do not think frankly they are disrupting the internal market in South Africa.
DanishVi anmoder Kommissionen om at sørge for, at det indre marked ikke forstyrres.
We would ask the Committee to ensure that the internal market is not disrupted.
DanishDet indre marked kræver en meget mere mobil arbejdsstyrke, end vi har i øjeblikket.
The single market requires a much more mobile workforce than we currently have.
DanishDet indre marked er ikke årsag til omstruktureringerne, det er modgift mod disse.
The internal market is not the cause for restructuring –  it is the antidote to it.
DanishSecchi-betænkningen kræver en fjernelse af skatteparadiser i det indre marked.
Mr Secchi's report calls for the elimination of tax havens in the internal market.
DanishEfter Amsterdam må vi mere end nogen sinde fuldende og uddybe det indre marked.
After Amsterdam, we need to complete and deepen the internal market more than ever.

Lignende oversættelser "det indre marked" på engelsk

det artikel
English
indre adjektiv
marked substantiv