Dansk-engelsk oversættelse af "det modsatte"

DA

"det modsatte" engelsk oversættelse

DA

det modsatte [eksempel]

volume_up
det modsatte
Frankrig og de arbejdsløses selvbevidste bevægelse beviser det modsatte.
France and the selfconfident movement of the unemployed prove the opposite.
" God forvaltningsskik " er det modsatte af " fejl og forsømmelser ".
" Good administration " is the opposite of " maladministration ".
Livslang uddannelse kræver det modsatte, nemlig kontinuitet og lange tidshorisonter.
Lifelong learning requires the opposite, namely continuity and courses of long duration.
det modsatte
Det er det modsatte af en demokratisering af Europa-Parlamentet.
That is the reverse of making Parliament more democratic.
Der er eventuelt landbrug uden bæredygtig udvikling, men det modsatte findes ikke.
Perhaps agriculture can exist without sustainable development, but the reverse is not an option.
Mine egne personlige erfaringer siger mig, at det modsatte faktisk er tilfældet.
From my own personal experience, the reverse is in fact true.
det modsatte
Jeg mener, at erfaringen i de sidste 10-15 år har vist os det modsatte.
I believe the experience of these last ten or fifteen years proves the contrary.
Hele dette århundredes økonomiske historie viser det modsatte.
The whole of this century's economic history shows the contrary.
Og det er lige præcis det modsatte af det, vi mente, var målet med forslaget.
And this would have been contrary to what we believed the objective of this proposal to be.

Eksempelsætninger "det modsatte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen Europæiske Union er selvsagt det diametralt modsatte af en sådan situation.
Obviously the European Union could not be further away from that kind of thing.
DanishHvor borgere med almindelig sund fornuft snarere er bekymret over det modsatte.
Everyone with a grain of common sense is more worried that is doing the opposite.
DanishJeg mener, at det er det stik modsatte af det, som institutionerne stræber efter.
I believe that this is precisely the opposite of what the institutions intend.
DanishJeg mener, at vi her kan sige, at vi har et excellent eksempel på det modsatte.
I think that we can say now that here we have an excellent example of the opposite.
DanishNår man siger disse ting i Rådet, hvordan kan man så samtidig gøre det modsatte?
When you say these things in the Council, how can you simultaneously do the opposite?
DanishDen Russiske Føderation er, indtil det modsatte er bevist, ikke medlem af EU.
As far as I am aware, the Russian Federation is not a member of the European Union.
DanishMen det, vi diskuterer nu, er præcis det modsatte af det, som vi talte om før.
But what we are discussing now is precisely the opposite of what we discussed before.
DanishDe alt for høje bankgebyrer for tiden er at sende nøjagtigt det modsatte signal.
The excessive bank charges in force at present are giving precisely the opposite signal.
DanishMen det modsatte gælder for resultaterne inden for asyl- og indvandringspolitikken.
And also the results we are already seeing of the new policy on asylum and migration.
DanishJeg mener i øvrigt, at afbrydelsen af liv er det modsatte af reproduktiv sundhed.
In fact, I think that taking life is the opposite of reproductive health.
DanishDet er det modsatte af politisk effektivitet, det er den absolutte status quo.
This amounts to a denial of political efficiency, and to absolute opposition to change.
DanishHvorfor sker der så det modsatte f.eks. under dække af Maastricht-kriterierne?
Why does the opposite happen, under the guise of the Maastricht criteria?
DanishJeg tror, at vi uden at overdrive kan sige, at det modsatte er tilfældet.
I think that it would be no exaggeration to say that the opposite is the case.
DanishJeg mener, at erfaringen i de sidste 10-15 år har vist os det modsatte.
I believe the experience of these last ten or fifteen years proves the contrary.
DanishSå opnår vi det stik modsatte af det, som har været vores hensigt med euroen.
We will achieve the exact opposite of what we set out to do with the euro.
DanishDenne uretfærdige situation er det modsatte af, hvad Den Europæiske Union bør stå for.
This shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
DanishDet modsatte af demokrati med en statslig aftale er et flertallets diktatur.
The opposite of democracy with the agreement of a state is dictatorship by a majority.
DanishNogle blandt Dem mente, at vores forslag manglede ambitioner, og nogle mente det modsatte.
Some of you think our proposals lack ambition and others think they go too far.
DanishSom sædvanlig i EU-nomenklatur repræsenterer titlen det modsatte af virkeligheden.
As usual in EU nomenclature, the title conveys the opposite of reality.
DanishLivslang uddannelse kræver det modsatte, nemlig kontinuitet og lange tidshorisonter.
Lifelong learning requires the opposite, namely continuity and courses of long duration.

Lignende oversættelser "det modsatte" på engelsk

det artikel
English
det gør ikke noget
det er rigtigt interjektion
det gør ondt
det var ærgerligt
English
det rene barnemad substantiv
English
det der pronomen
English
det kommer an på
det afhænger af
det der tæller adverbium
det er din fejl
det er lige meget
det forjættede land substantiv
det gå an