Dansk-engelsk oversættelse af "det sædvanlige"

DA

"det sædvanlige" engelsk oversættelse

DA

det sædvanlige {et}

volume_up
det sædvanlige
Det er i virkeligheden det sædvanlige spørgsmål om den politiske vilje.
In fact, this comes down to the usual question of political will.
Der er også det sædvanlige afrikanske problem med aids.
We also have the usual African problem of AIDS.
Det er det sædvanlige dilemma, vi står over for.
It is the usual dilemma that we face.

Eksempelsætninger "det sædvanlige" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet bliver sandsynligvis det sædvanlige: at de ikke tager os alvorligt.
The result will possibly be the same as always: they will ignore us.
DanishRådet gør det sædvanlige, det gør det, som det altid gerne vil gøre, det gør nemlig slet ingenting.
The Council is doing what it always does, what it does best - nothing at all.
DanishDet er den sædvanlige debatkultur, at et medlem beretter om et eller andet, og så går han.
This is what we so often see in debates: a Member tells us something or other and then leaves.
DanishDet er i virkeligheden det sædvanlige spørgsmål om den politiske vilje.
In fact, this comes down to the usual question of political will.
DanishDet er den sædvanlige historie om den amerikanske politibetjents globale kontrol med olieressourcerne.
It is the usual story of the US sheriff controlling oil resources around the world.
DanishDet er desværre den sædvanlige opførsel hos de franske statsmænd helt op på det højeste niveau i staten.
This is, alas, the usual behaviour of French leaders, up to the highest level.
DanishDet forekommer mig at være en reaktion, som er helt ud over det sædvanlige og helt ude af proportioner.
It seems to me a completely extraordinary and disproportionate reaction.
DanishDisse personer må begynde at forstå, at verden er blevet et sted, hvor straffrihed ikke er det sædvanlige.
These people must start to realise that the world is no longer a place where impunity is the rule.
DanishNu er der opstået et problem, nemlig det sædvanlige problem med realiseringen af demokrati og menneskerettigheder.
But there is one problem, and this, as so often, is in the field of democracy and human rights.
DanishMed hensyn til indholdet i aftalen ligner det det sædvanlige.
The content of the agreement is like the others.
DanishJeg mener, at det er den sædvanlige procedure som bør følges.
I think that is the proper procedure to follow.
DanishHr. formand, det er ikke det sædvanlige problem med spørgetiden, jeg har nemlig noget helt konkret i dag.
Mr President, it is not the usual problem with Question Time, instead I have something quite concrete today.
DanishDer er også det sædvanlige afrikanske problem med aids.
We also have the usual African problem of AIDS.
DanishArbejdet med forslaget til forordning følger det sædvanlige forløb, og sagen ligger fortsat på Rådets bord.
Proceedings on the proposal for a regulation are taking their course and the matter is still before the Council.
DanishDet er ikke for sjov, hr. formand, det er blot min sædvanlige måde at fortælle om årsagerne til, at jeg stemte for betænkningen.
I am not joking, Mr President, I am only telling you in my customary manner why I voted for the motion.
DanishDet er det sædvanlige dilemma, vi står over for.
DanishMen man bemærker det i cafeteriaer, på caféer eller restauranter, eller når man forsøger at parkere sin bil det sædvanlige sted.
However, you do notice it in cafeterias, cafes or restaurants or when you try to park your car in the usual place.
DanishUden tvivl får vi det sædvanlige slagsmål lige før jul om TAC ' er og kvoter, og vi kan se, at vi er på vej i den retning.
No doubt we will all have the usual shoot-out just before Christmas on TACs and quotas and we can see the lead into that coming along.
DanishLad os starte med at besvare disse spørgsmål, så kan vi gå over til det sædvanlige spørgsmål om at flytte trafikken fra vejene til jernbanerne bagefter.
When the answers have been given to these two questions, we can proceed to the usual road versus rail argument.
DanishDet er også politisk, i og med at det afspejler Rådets sædvanlige strategi, som går ud på at finansiere sine egne prioriteringer før Parlamentets.
And we must remember that it was Parliament – the honourable Members – who stood for those elections, not the Council.

Lignende oversættelser "det sædvanlige" på engelsk

det artikel
English
det gør ikke noget
det er rigtigt interjektion
det gør ondt
det var ærgerligt
English
det rene barnemad substantiv
English
det der pronomen
English
det kommer an på
det afhænger af
det der tæller adverbium
det er din fejl
det er lige meget
det forjættede land substantiv
det gå an