Dansk-engelsk oversættelse af "det skyldes"

DA

"det skyldes" engelsk oversættelse

DA

det skyldes [eksempel]

volume_up
det skyldes
Det skyldes traktatens mangler, traktaternes mangler og måske også vores Parlament.
This is due to the omissions in the Treaty, and also perhaps to Parliament itself.
Det skyldes sandsynligvis det ekstra udstyr, som er installeret.
This is probably due to the additional equipment that has been installed.
Det skyldes ikke mindst også Parlamentets initiativer.
That is due, not least, to the initiative of this Parliament.

Eksempelsætninger "det skyldes" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet skyldes jo ikke mindst Parlamentets bidrag i 1993 ved førstebehandlingen.
This is not least because of Parliament's contribution at first reading in 1993.
DanishDet andet strukturelle behov skyldes selve den umiddelbart forestående udvidelse.
The other structural need derives from the very fact that enlargement is imminent.
DanishHvis vi har overskud, skyldes det den import af foder, som kommer fra tredjelande.
Where we do have surpluses, these are the result of imports of feed from overseas.
DanishSkyldes det de politiske relationer til Frankrig eller de europæiske socialister?
Is it because of the political links with France or the European socialists?
DanishDet skyldes traktatens mangler, traktaternes mangler og måske også vores Parlament.
This is due to the omissions in the Treaty, and also perhaps to Parliament itself.
DanishUlykker skyldes for det meste ikke mangelfulde teknikker, men menneskelige fejl.
Accidents usually happen not as a result of inadequate technology but of human error.
DanishNogle vil skynde sig at sige, at det naturligvis skyldes euroens høje værdi.
Some will hasten to say that this is naturally due to the strength of the euro.
DanishDet skyldes højst sandsynligvis, at det er vanskeligt at gennemføre direktiverne.
It is very likely that this is caused by difficulties in implementing the directives.
DanishHr. formand, det skyldes altså ikke kun Parlamentet, det skyldes også Kommissionen.
Mr President, the trouble it is not only Parliament, but also the Commission.
DanishDet skyldes primært, at FN-konventionerne skaber et fælles grundlag for os alle.
This is partly because the UN conventions offer a shared basis from which we all start.
DanishJeg tror, at det skyldes, at Kommissionen ikke har holdt det, den har lovet.
I think the problem was that the Commission did not do what it had promised.
DanishJeg beklager, hvis det er en smule kompliceret, men det skyldes den ændrede situation.
I am sorry if it is a bit complicated but it is because of the changing situation.
DanishJeg håber, at det kun skyldes taktisk spil fra Den Socialdemokratiske Gruppes side.
I hope that this is just because of tactical games on the part of the Socialist Group.
DanishDet, at det ikke gøres, må skyldes en eller anden ideologisk blokering.
The fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
DanishOver 55 % af omsætningen i Det Europæiske Fællesskab skyldes disse virksomheder.
In excess of 55 % of turnover in the European Community is generated by these enterprises.
DanishAlt dette stammer naturligvis fra uvidenhed, men det skyldes primært knugende fattigdom.
All this results from ignorance, of course, but it mainly due to grinding poverty.
DanishMåske skyldes det ikke så meget det, han sagde, men det, Der Spiegel bragte.
Perhaps as the result less of what he said than of what Der Spiegel added.
DanishDet skyldes i stedet, at Rådet er skeptisk, som vi har hørt i tidligere indlæg.
That is due instead to the hesitance of the Council, as we have heard in earlier speeches.
DanishVi har ikke fået noget svar endnu fra Deres kontor - det skyldes sikkert en forglemmelse.
We have had no reply as such from your office - no doubt due to an oversight.
DanishSkyldes det Bud fra dig at Ørnen flyver højt og bygger sin højtsatte Rede?
Her young ones also suck up blood: and where the slain are, there is she.

Lignende oversættelser "det skyldes" på engelsk

skyldes verbum
det artikel
English
det gør ikke noget
det er rigtigt interjektion
det gør ondt
det var ærgerligt
English
det rene barnemad substantiv
English
det der pronomen
English
det kommer an på
det afhænger af
det der tæller adverbium
det er din fejl
det er lige meget
det forjættede land substantiv