Dansk-engelsk oversættelse af "det store flertal"

DA

"det store flertal" engelsk oversættelse

DA

det store flertal [eksempel]

volume_up
det store flertal (også: langt de fleste)
Det er op til det store flertal at gå på kompromis for mindretallet.
It is for the vast majority to make compromises for the minority.
Som vi ved, er det store flertal af patienter på hospitalerne kvinder.
As we know, the vast majority of patients in hospitals are women.
Det store flertal af dem menes at have deltaget i helt fredelige aktiviteter.
The vast majority of them are believed to have been involved in entirely peaceful activities.

Eksempelsætninger "det store flertal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFormand Santer og det store flertal af hans Kommission nyder min fulde tillid.
President Santer and the large majority of his Commission have my complete confidence.
DanishMan skal altid holde fast i, at det store flertal opfører sig ordentligt.
One must always stress that the great majority, as I believe, do things by the book.
DanishFor det store flertal var der tale om fredelige og ordentlige demonstrationer.
For the large majority the issue was peaceful and proper demonstration.
DanishHr. formand, jeg taler på vegne af det store flertal i GUE / NGL-Gruppen.
Mr President, I speak on behalf of the great majority of the GUE/ NGL Group.
DanishInden for min gruppe mener det store flertal, at sådan noget skal gøres.
The majority within my group is of the opinion that something like this needs to happen.
DanishDet store flertal af dem menes at have deltaget i helt fredelige aktiviteter.
The vast majority of them are believed to have been involved in entirely peaceful activities.
DanishDet store flertal af Parlamentet vil yde Dem al mulig støtte i Deres fortsatte bestræbelser.
The vast majority in this House will strongly support you in your continuing efforts.
DanishPå grund af det store flertal af fattige i Nigeria, tvivler jeg på nytten af en olieboykot.
Because of the largely poor majority in Nigeria, I question the use of an oil boycott.
DanishDet ved jeg, at De selv gør, og jeg ved, at det store flertal her også gør det.
I know you do and I know the vast majority of people here do.
DanishDet store flertal af borgerne i samtlige EU-lande ønsker folkeafstemning.
The great majority of people in all EU countries want a referendum.
DanishI dag går det store flertal af det baskiske folk mere end nogensinde ind for ikkevold.
Today, more than ever, the great majority of the Basque people remain committed to non-violence.
DanishDet er ikke enstemmighed, men derimod den overvejende tendens, det store flertal, der tegner sig.
What emerges is not unanimity, but the overwhelming tendency, the overwhelming majority.
DanishSom vi ved, er det store flertal af patienter på hospitalerne kvinder.
As we know, the vast majority of patients in hospitals are women.
DanishDet er op til det store flertal at gå på kompromis for mindretallet.
It is for the vast majority to make compromises for the minority.
DanishBymiljøet er, hvad man kunne kalde en biotop for det store flertal af europæiske borgere.
The urban environment is something akin to a biosphere for the vast majority of European citizens.
DanishDoris Pack og andre ignorerede det ikke, men det store flertal gjorde.
Doris Pack and others did not do so, but a large majority did.
DanishHr. formand, det store flertal af medlemmerne i min gruppe vil heller ikke kunne støtte dette kompromis.
Mr President, the majority of my group will not be supporting this compromise either.
DanishDet store flertal af bestemmelserne - 95 % - skal dog være kendetegnet ved åbenhed og gennemskuelighed.
But the large majority - 95 % of cases - should be characterised by openness and transparency.
DanishDet store flertal af disse skader sker i lande, der ikke længere er berørt af konflikter.
It is debatable whether or not North Korea lost this war, but there can be no doubt that ordinary people did.
DanishDet store flertal i Parlamentet er sikkert enigt i dette.
I am sure a large majority of the House agrees with you.

Lignende oversættelser "det store flertal" på engelsk

det artikel
English
flertal substantiv