Dansk-engelsk oversættelse af "detalje"

DA

"detalje" engelsk oversættelse

DA

detalje {en}

volume_up
detalje (også: enkelthed)
Det er selvfølgelig en detalje, men den minder lidt om sagen med den polske blikkenslager.
That is no doubt a detail, but it reminds you of the case of the Polish plumber.
I øvrigt er ordet» detalje« i sig selv, i hvert fald på fransk, ikke formindskende.
And the word 'detail ', in French at least, carries no such connotation.
Jeg vil også gerne nævne en detalje i forbindelse med børnehaven.
I would further like to mention one detail connected with the children ’ s nursery.
detalje (også: særegenhed)

Eksempelsætninger "detalje" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er selvfølgelig en detalje, men den minder lidt om sagen med den polske blikkenslager.
That is no doubt a detail, but it reminds you of the case of the Polish plumber.
DanishI øvrigt er ordet» detalje« i sig selv, i hvert fald på fransk, ikke formindskende.
And the word 'detail ', in French at least, carries no such connotation.
DanishJeg vil også gerne nævne en detalje i forbindelse med børnehaven.
I would further like to mention one detail connected with the children ’ s nursery.
DanishDer er bare den lille detalje, at hvis vi beslutter det, kan de ikke gøre, som det passer dem.
The small detail is that, if we are determined, they cannot do as they like.
DanishSelv når vi nøjes med at se på automobilområdet, ser vi betydningen af denne detalje.
We only have to look at the motor vehicles sector to recognise the importance of this detail.
DanishMan kan ikke på brutal vis gøre denne detalje mere omfattende uden at ændre traktaten.
We cannot extend these powers abruptly without changing the Treaty.
DanishDe sagde alle de rigtige ting i Deres betænkning, selv ned til mindste detalje.
Mr Barrot, Mr Cramer, thank you for the work you have done.
DanishVi har et ændringsforslag, der drejer sig om en relativt lille detalje.
We have one amendment concerning a relatively minor detail.
DanishDerfor kan alle føle sig trygge, for på papiret er alt reguleret ned til mindste detalje.
Everyone can therefore rest assured, because on paper, everything is regulated down to the last detail.
DanishMan kan være uenig i den ene eller anden detalje i den tekniske justering.
We may not agree with one or two technical details.
DanishDet er beklageligt, at man i skyndingen ikke har fået denne helt afgørende detalje med i teksten.
It is regrettable that, in our haste, we did not include this essential clarification in the text.
DanishDer er dog en lille detalje i den, som kræver opmærksomhed.
Mr Poignant has done some good work with regard to his own report.
DanishJeg vil gerne udfylde en vigtig detalje i rammen.
I would like to fill in an important piece of detail within the framework.
DanishDet er et stort emne, så jeg vil nøjes med at fokusere på en enkelt detalje, nemlig behandling af stamceller.
This is a vast subject, so I will just focus on one detail: the processing of stem cells.
DanishBefolkningens liv blev reguleret ned til mindste detalje.
Their lives were malignly regulated down to the smallest detail.
DanishJeg vil gerne henlede kollegernes og kommissærens opmærksomhed på en enkelt detalje i betænkningen.
I should like to draw the attention of Members and of the Commissioner to one detail in this report.
DanishDet er dog kun en detalje, og jeg skal ikke polemisere.
However, that is a detail and I do not wish to be controversial.
DanishDer er dog en enkelt detalje, som bør behandles nærmere.
However, there is one detail which requires closer examination.
DanishEn detalje kan være harmløs, men den kan ogå være betydningsfuld.
A detail can be anodyne, but it can also be essential.
DanishJeg forventer, at Kommissionen snart stiller et nyt forslag, hvor denne vigtige detalje bliver rettet.
I shall wait for the Commission to submit a new proposal in which this important detail can be corrected.