Dansk-engelsk oversættelse af "detaljeret"

DA

"detaljeret" engelsk oversættelse

DA

detaljeret {adjektiv}

volume_up
detaljeret
Et handlingsprogram er ikke et detaljeret arbejdsprogram for Kommissionen.
An action programme is not a detailed work programme for the Commission.
Hvis det er garanteret, er en aftale ikke mindre værd end detaljeret lovgivning.
If that is ensured, an agreement is a match for detailed legislation.
Det er en detaljeret opgave, der bør løses af eksperterne i Den Tekniske Komité.
This is a job for detailed work by the experts in the Technical Committee.

Eksempelsætninger "detaljeret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen i morgen vil min kollega, fru Wallström, give Dem et mere detaljeret svar.
Tomorrow, my colleague, Mrs Wallström, will reply to you in more detail, however.
DanishFord har meget detaljeret redegjort for, hvorfor dette center bør oprettes.
Mr Ford has gone into great detail on the reasons why this agency should be set up.
DanishJeg overlader det gerne til kommissær Patten at komme med et mere detaljeret svar.
I will hand you over to Commissioner Patten to answer this question in more detail.
DanishPå dette punkt har jeg udformet Kommissionens forslag lidt mere detaljeret.
On that score, I have developed the Commission proposal in a little more detail.
DanishJeg vil også gerne takke kommissær Flynn for et meget detaljeret og udmærket svar.
I would also like to thank Commissioner Flynn for a good and detailed answer.
DanishVi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
DanishDet er en detaljeret opgave, der bør løses af eksperterne i Den Tekniske Komité.
This is a job for detailed work by the experts in the Technical Committee.
DanishJeg tror, at vi i EU skal passe på med at regulere detaljeret i alt for stort omfang.
I believe that we in the EU must beware of formulating too many detailed rules.
DanishDe vil modtage et brev fra generalsekretariatet med en detaljeret forklaring.
You will receive a letter from the Secretary-General giving a detailed explanation.
DanishAf tidshensyn skal jeg ikke insistere på at komme med en mere detaljeret forklaring.
In the interests of saving time I will not insist on giving any fuller explanation.
DanishDet nytter ikke noget at gå ind for et princip og så ikke omsætte det detaljeret.
It makes no sense to defend a principle and then not apply that principle in practice.
DanishDet kan vi selvfølgelig kun gøre, hvis vi bliver informeret virkelig detaljeret.
Naturally, this is only possible if we are genuinely informed in detail.
DanishVi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
DanishJeg er ikke imod betænkningen, som jeg finder detaljeret og særdeles interessant.
I do not oppose the report, because it is both detailed and interesting.
DanishEn sådan langsigtet og detaljeret fremstilling er ikke mulig i et moderne budgetsystem.
Such long-term and detailed planning is not possible in a modern budgetary system.
DanishJeg vil dog gerne behandle de stillede ændringsforslag mere detaljeret.
However, allow me to address in detail the amendments, which have been proposed.
DanishJeg vil gerne takke rådsformanden for et meget langt, detaljeret og seriøst svar.
I would like to thank the President-in-Office for a very long, detailed and serious reply.
DanishJeg er sikker på, at han ville kunne give et mere detaljeret svar herpå.
I am sure he would be in a position to provide a more detailed reply to that.
DanishHvis det er garanteret, er en aftale ikke mindre værd end detaljeret lovgivning.
If that is ensured, an agreement is a match for detailed legislation.
DanishFiskeriudvalget håber, at de vil give en mere fuldstændig og detaljeret analyse.
Informal contacts with the Commission suggest that there has been better reporting for 2001.