Dansk-engelsk oversættelse af "diabetes"

DA

"diabetes" engelsk oversættelse

EN

"diabetes" dansk oversættelse

volume_up
diabetes {substantiv}
volume_up
diabetic {substantiv}
DA

diabetes {en}

volume_up
1. medicin
diabetes (også: sukkersyge)
Herefter kommer andre sygdomme som diabetes og psykiske lidelser.
Then there are other diseases, such as diabetes and mental illness.
Som tidligere nævnt udgør forebyggelsen også et vigtigt våben i kampen mod diabetes.
As I said earlier, an important weapon against diabetes is prevention.
De sagde ganske rigtigt, at ti millioner af vore medborgere er ramt af diabetes.
You said quite rightly that 10 million of our fellow citizens suffer from diabetes.
EN

diabetes {substantiv}

volume_up
1. generel
It is estimated that by 2010 there will be thirty million people in the EU with diabetes.
Det anslås, at 30 millioner mennesker i EU vil være ramt af sukkersyge i 2010.
It was only with great difficulty that diabetes was mentioned in the Sixth Framework Programme.
Det var meget vanskeligt at få sukkersyge inkluderet i det sjette rammeprogram.
All of these activities will have had an impact on the prevention of diabetes.
Alle disse aktiviteter vil have haft en virkning på forebyggelsen af sukkersyge.
2. medicin
Then there are other diseases, such as diabetes and mental illness.
Herefter kommer andre sygdomme som diabetes og psykiske lidelser.
As I said earlier, an important weapon against diabetes is prevention.
Som tidligere nævnt udgør forebyggelsen også et vigtigt våben i kampen mod diabetes.
You said quite rightly that 10 million of our fellow citizens suffer from diabetes.
De sagde ganske rigtigt, at ti millioner af vore medborgere er ramt af diabetes.
It is estimated that by 2010 there will be thirty million people in the EU with diabetes.
Det anslås, at 30 millioner mennesker i EU vil være ramt af sukkersyge i 2010.
It was only with great difficulty that diabetes was mentioned in the Sixth Framework Programme.
Det var meget vanskeligt at få sukkersyge inkluderet i det sjette rammeprogram.
All of these activities will have had an impact on the prevention of diabetes.
Alle disse aktiviteter vil have haft en virkning på forebyggelsen af sukkersyge.

Eksempelsætninger "diabetes" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe sagde ganske rigtigt, at ti millioner af vore medborgere er ramt af diabetes.
You said quite rightly that 10 million of our fellow citizens suffer from diabetes.
DanishSom tidligere nævnt udgør forebyggelsen også et vigtigt våben i kampen mod diabetes.
As I said earlier, an important weapon against diabetes is prevention.
DanishDiabetes-produkter hører faktisk overhovedet ikke hjemme i den moderne behandling af diabetes.
In fact, diabetic products have no place in the modern treatment of diabetes.
DanishDe direkte omkostninger ved diabetes vurderes i dag til 8 % af sundhedsbudgetterne i Europa.
The direct costs of diabetes are estimated today to be 8 % of health budgets in Europe.
DanishDiabetes er et godt eksempel på en sygdom, der er underfinansieret i min egen velstående valgkreds.
Diabetes is a good example of a disease that is under-funded in my wealthy constituency.
DanishDet er dejligt at høre, at De er bevidst om diabetes-problemet.
It is pleasing to hear that you are aware of the problem of diabetes.
DanishHerefter kommer andre sygdomme som diabetes og psykiske lidelser.
Then there are other diseases, such as diabetes and mental illness.
DanishJeg beder Dem sikre, at det 5. rammeprogram rummer mulighed for at styrke forskning i diabetes.
Please ensure in the fifth framework programme that a way is found to help research into diabetes.
DanishDet indeholder kun meget lidt om diabetes, og de foreslåede budgetposter er meget små.
There is very little mention in it of diabetes and the budget allocations which are proposed are very small.
DanishHvis begge forældre har diabetes, ved man, at der er 60 % sandsynlighed for, at børnene får sygdommen.
If both parents have diabetes it is known that the child has a 60 % chance of having diabetes.
DanishJeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller kulhydrater?
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
DanishMen kampen mod diabetes drejer sig også om forebyggelse.
But the fight against diabetes also involves prevention.
DanishSygdomme som bl.a. cancer, Alzheimer, diabetes og cystisk fibrose behandles allerede med disse produkter.
Diseases such as cancer, Alzheimer's, diabetes and cystic fibrosis, amongst others, are already being treated with such products.
DanishBioteknologiske lægemidler anvendes allerede i dag mod kræft, diabetes, hjerteinfarkt og dissemineret sklerose.
Biotechnological medicines are already being used today in the treatment of cancer, diabetes, heart attack and multiple sclerosis.
DanishVi har oplevet en dramatisk stigning i forekomsten af ernæringsbetinget diabetes II, navnlig hos børn.
There has been a dramatic increase in the incidence, especially among children, of diabetes II, which is attributable to nutritional factors.
Danish1) at bruge fosterstamceller til at behandle uhelbredelige sygdomme som diabetes, Parkinsons sygdom, hjerteinfarkt osv.
1) to use embryonic stem cells to treat such incurable diseases as diabetes, Parkinson's disease, infarcted myocardium, etc.
DanishSundhedsproblemerne som følge af overvægt er velkendte: hjertesygdomme, slagtilfælde, høje kolesteroltal og diabetes topper listen.
The health problems associated with obesity are well known: heart disease, strokes, high cholesterol and diabetes top the list.
DanishOm dens arvelighed ved man allerede nu, at hvis den ene af forældrene har diabetes, da er der 40 % sandsynlighed for, at børnene får diabetes type II.
It is already known that if one parent has diabetes, the child has a 40 % chance of having II type diabetes.
DanishLigeledes må vi ikke glemme diabetes med de nye perspektiver, der åbner sig i den forbindelse, som hr. van Velzen lige har understreget.
In the same way, we will not forget diabetes and the new opportunities opening up here, as Mr van Velzen has just stressed.
DanishDe bioteknologiske eksperter skal stadig forske i sygdomme som Alzheimer ' s, Parkinsons, diabetes, hjertesygdomme og kræft.
Diseases like Alzheimer's, Parkinson's, diabetes, heart disease and even cancer have yet to be fully challenged by the biotechnologists.

Synonymer (engelsk) for "diabetes mellitus":

diabetes mellitus
English