Dansk-engelsk oversættelse af "diagnosticere"

DA

"diagnosticere" engelsk oversættelse

DA

diagnosticere {verbum}

volume_up
diagnosticere (også: stille en diagnose)
For hvis videnskaben kunne finde en absolut sikker test til at diagnosticere sygdommen, vil det være et betydningsfuldt gennembrud inden for dyrevidenskaben.
Indeed, if scientists could find a foolproof test to diagnose the disease, then it would be a major breakthrough in animal science.
Det er helt nødvendigt at diagnosticere ressourcernes sande tilstand præcist og nøjagtigt, for i modsat fald kunne vi behandle en forstuvet ankel med kemoterapi.
We need to diagnose the true state of the stocks precisely and accurately, because otherwise we could be using a sledgehammer to crack a nut.
Patienten har ingen adgang til en klinik i nærheden, som kan undersøge, diagnosticere og behandle ham, og selv hvis der findes en klinik, har han ikke råd til behandlingen.
The patient has no access to a clinic nearby that can test, diagnose and treat him and, even if there is one, he cannot afford the treatment.

Eksempelsætninger "diagnosticere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI en sådan situation kunne man, selv før valget fandt sted, diagnosticere, at det ikke var gyldigt.
In these circumstances, it could be concluded, even before the election, that the election was not valid.
Danishdu vil diagnosticere eventuelle fejl, som Google har fundet i dit sitemap, eller problematiske ændringer, kan du gå til siden Sitemapdetaljer i Webmasterværktøjer.
(Note, however, that Google does not guarantee to index all the URLs in a Sitemap.)
DanishHver enkelt institution skal kunne diagnosticere, hvad det er, der skaber afstand mellem borgerne og EU, og planlægge sit arbejde efter det.
Your problem is that you only have six months in the Presidency to carry out a profound and ordered rectification.
DanishDet nytter ikke, at vi nøjes med at diagnosticere den nuværende tragiske situation og med at forudsige de dystre udsigter.
It is no use confining ourselves to a diagnosis of the current tragic situation and a prognosis of its inauspicious prospects, however.
DanishFor hvis videnskaben kunne finde en absolut sikker test til at diagnosticere sygdommen, vil det være et betydningsfuldt gennembrud inden for dyrevidenskaben.
Indeed, if scientists could find a foolproof test to diagnose the disease, then it would be a major breakthrough in animal science.
DanishDet er helt nødvendigt at diagnosticere ressourcernes sande tilstand præcist og nøjagtigt, for i modsat fald kunne vi behandle en forstuvet ankel med kemoterapi.
We need to diagnose the true state of the stocks precisely and accurately, because otherwise we could be using a sledgehammer to crack a nut.
DanishPatienten har ingen adgang til en klinik i nærheden, som kan undersøge, diagnosticere og behandle ham, og selv hvis der findes en klinik, har han ikke råd til behandlingen.
The patient has no access to a clinic nearby that can test, diagnose and treat him and, even if there is one, he cannot afford the treatment.
DanishDet er allerede nu muligt ved hjælp af blodprøver at diagnosticere sygdomme, og derved er det muligt at forebygge sygdommens udbrud, f. eks. ved at ændre levevis.
For example, it is already possible to predict certain conditions by means of blood tests, and thus to prevent the person developing symptoms even if only by changing his or her lifestyle.