Dansk-engelsk oversættelse af "dialog"

DA

"dialog" engelsk oversættelse

EN

"dialog" dansk oversættelse

volume_up
dialog {substantiv}
DA
DA

dialog {en}

volume_up
dialog
volume_up
dialogue {substantiv} [brit.eng.]
Det har været en krævende dialog, en rig dialog med ægte interaktion på begge sider.
It has been a demanding dialogue, a rich dialogue, with genuine interaction on both sides.
Den makroøkonomiske dialog på europæisk plan kan heller ikke erstatte den nationale dialog.
Macroeconomic dialogue at European level cannot take the place of national dialogue, either.
Europa-Parlamentet er altid gået ind for dialog og har også altid ført dialog.
This is a Parliament that has always promoted dialogue and has always engaged in it.
dialog
volume_up
dialog {substantiv} [am.eng.]
EN

dialog {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelsk
dialog (også: dialogue)

Eksempelsætninger "dialog" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, meget har ændret sig siden indførelsen af den sociale dialog i 1985.
Mr President, much has changed since the social dialogue was introduced in 1985.
DanishDialog og institutionelt samarbejde er nødvendigt, hvis vi vil opnå resultater.
Dialogue and institutional cooperation are necessary if we really want results.
DanishDerfor er interkulturel dialog nu mere end nogensinde en proces, der skal fremmes.
Thus, intercultural dialogue is now, more than ever, a process to be encouraged.
DanishUafhængighed er på sin plads, men der er også behov for parlamentarisk dialog.
Independence is a proper issue, but we also need to have Parliamentary dialogue.
DanishJeg ønsker mig en interessant og konstruktiv dialog med ham i de kommende år.
I hope for worthwhile and constructive dialogue with him over the next few years.
DanishParlamentet vil hjælpe med at fremme en dialog mellem oppositionen og regeringen.
We also want to help to promote dialogue between the opposition and the government.
DanishVores version af socialt partnerskab er på mange måder forud for den sociale dialog.
Our version of social partnership is in many ways ahead of the social dialogue.
DanishEuropa kan prise sig lykkelig over, at den sociale dialog har resulteret i så meget.
Europe can count itself as lucky that the social dialogue has achieved so much.
DanishFor det første den baggrund, hvorpå denne makroøkonomiske dialog finder sted.
Firstly, the context within which this macroeconomic dialogue is taking place.
DanishJeg tror, at den makroøkonomiske dialog skrider frem og også medfører resultater.
I believe that the macroeconomic dialogue will make progress and will bring results.
DanishVi forventer, at denne politisk-kulturelle dialog får et konkret startpunkt.
We expect this political and cultural dialogue to have a definite starting point.
DanishDenne sammenhæng er ligeledes i fokus i vores dialog med Den Afrikanske Union.
Finally, these links are also central to our dialogue with the African Union.
DanishEt stop for alle politiaktioner i Kosovo er en klar forudsætning for dialog.
Clearly a halt to all police operations in Kosovo is a prerequisite for dialogue.
DanishDet er på disse to punkter, at vi skal føre en energisk dialog med Centralbanken.
On these two points we must have serious discussions with the European Central Bank.
DanishVi er også bekymrede over Kinas manglende vilje til at deltage i en dialog.
We are also concerned about China's unwillingness to participate in a dialogue.
DanishEndelig er det nødvendigt at fremme den politiske dialog mellem EU og Iran.
Lastly, we must promote political dialogue between the European Union and Iran.
DanishMan kan ikke føre dialog med kriminel terrorisme, for den er en inkarneret løgn.
There can be no successful dialogue with criminal terrorism for it is a lie incarnate.
DanishEuropa-Parlamentet er altid gået ind for dialog og har også altid ført dialog.
This is a Parliament that has always promoted dialogue and has always engaged in it.
DanishDet kan ikke være resultatet af den dialog, vi ønsker ved førsteog andenbehandlingen.
That cannot be the outcome of the dialogue we want on first and second reading.
DanishUden en politisk dialog vil det vise sig, at betydelige fremskridt er umulige.
Without political dialogue it will be clear that substantial progress is impossible.

Synonymer (engelsk) for "dialog":

dialog