Dansk-engelsk oversættelse af "diametral"

DA

"diametral" engelsk oversættelse

EN

"diametrical" dansk oversættelse

DA

diametral {adjektiv}

volume_up
diametral
EN

diametrical {adjektiv}

volume_up
diametrical

Eksempelsætninger "diametral" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNice-traktaten og betænkningens forslag står i diametral modsætning til dette.
The Treaty of Nice is diametrically opposed to this approach, as are the policies proposed by this report.
DanishNår alt kommer til alt, hvilken legitimitet har et EU, som træffer beslutninger, der står i diametral modsætning til folkets vilje?
On the contrary, until further notice, Member States still have the right to determine for themselves who enters the country, when and under what conditions.
DanishHan proklamerede, at " vi må afvise tvungen liberalisering ", og alligevel benytter Kommissionen en mere og mere aggressiv forhandlingstaktik, som står i diametral modsætning til dette.
He proclaimed that ‘ we must reject forced liberalisation’, and yet the Commission is adopting an increasingly aggressive negotiating agenda that is diametrically opposed to this.

Synonymer (engelsk) for "diametrical":

diametrical