Dansk-engelsk oversættelse af "difference"

DA

"difference" engelsk oversættelse

EN

"difference" dansk oversættelse

volume_up
difference {substantiv}
DA
DA

difference {en}

volume_up
1. matematik
difference (også: differentiale)
EN

difference {substantiv}

volume_up
The only difference is that 'improving ' is changed to'significantly improving '.
Den eneste forskel er tilføjelsen af ordene» en væsentlig forbedring«.
One such barrier is the difference in the VAT systems between Member States.
En af handelshindringerne er forskel i momssystemerne mellem to medlemslande.
Whether it is dealt with on Wednesday or Thursday really makes no difference.
Om det nu finder sted onsdag eller torsdag, det gør vel ikke den store forskel.

Eksempelsætninger "difference" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe nye gebyrer er indført af nogle lande for at dække denne difference.
The new charges were introduced by some countries to make up for this difference.
Danish" Please think of the difference in the climate between Lapland and Sicily«.
Please think of the difference in the climate between Lapland and Sicily.
DanishDet giver en difference på 40 millioner træer eller en afvigelse på ca.
That is a difference of 40 million trees, a discrepancy of about 31 %.
DanishVive la différence er fortsat mottoet for afholdelsen af valgene til Europa-Parlamentet.
Vive la différence is still the watchword for the organising of elections to the European Parliament.
DanishDet ville snarere udgøre den difference, der måtte være mellem en normal fortjeneste og den faktiske fortjeneste på den finansierede produktion.
Rather, it would consist of the difference between the normal yield and the actual yield from the financed production.
DanishHenvendt til Rådet må jeg sige, at i betragtning af den lille difference er det temmelig småtskåret, at de damer og herrer ministre ikke har givet efter.
In view of the small difference in the amount, I would say to the Council that it was really quite small-minded of the Ministers not to have given way.

Synonymer (engelsk) for "difference":

difference
different
differently