Dansk-engelsk oversættelse af "diffus"

DA

"diffus" engelsk oversættelse

EN

"diffuse" dansk oversættelse

DA
volume_up
diffusion {substantiv}
volume_up
diffuser {substantiv}
DA
DA

diffus {adjektiv}

volume_up
I øjeblikket er beslutningsprocessen i EU for diffus og for langsom, og det skaber fremmedgørelse.
At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
For de fleste sektorers vedkommende består kravene i emissionsgrænseværdier og grænser for diffus emission.
For most sectors, the requirements consist of emission limits and limits on diffuse emissions.
Måske har det været sådan, fordi man i nogle tilfælde har været for ambitiøs, og udover ambitiøs meget lidt konkret, man har været diffus.
Perhaps this is because, in some instances, the legislation has been over-ambitious, as well as too vague and diffuse.
EN

diffuse {adjektiv}

volume_up
diffuse (også: confused, blurred)
At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
I øjeblikket er beslutningsprocessen i EU for diffus og for langsom, og det skaber fremmedgørelse.
For most sectors, the requirements consist of emission limits and limits on diffuse emissions.
For de fleste sektorers vedkommende består kravene i emissionsgrænseværdier og grænser for diffus emission.
Perhaps this is because, in some instances, the legislation has been over-ambitious, as well as too vague and diffuse.
Måske har det været sådan, fordi man i nogle tilfælde har været for ambitiøs, og udover ambitiøs meget lidt konkret, man har været diffus.

Eksempelsætninger "diffus" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI øjeblikket er beslutningsprocessen i EU for diffus og for langsom, og det skaber fremmedgørelse.
At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
DanishFor de fleste sektorers vedkommende består kravene i emissionsgrænseværdier og grænser for diffus emission.
For most sectors, the requirements consist of emission limits and limits on diffuse emissions.
DanishMåske har det været sådan, fordi man i nogle tilfælde har været for ambitiøs, og udover ambitiøs meget lidt konkret, man har været diffus.
Perhaps this is because, in some instances, the legislation has been over-ambitious, as well as too vague and diffuse.
DanishVi finder det vigtigt, at man i den foreslåede rammeafgørelse får det størst mulige anvendelsesområde, da definitionen er så diffus.
Because the definition is so vague, we consider it important to obtain as wide an area of application as possible in the proposed Framework Decision.
DanishDen afspejler også en følelse hos mange borgere i andre medlemslande, også selv om denne følelse sommetider er mere diffus på grund af manglende udtryksmidler.
It also mirrored the feelings of many citizens in other Member States, even if these feelings are sometimes more abstract given the lack of a means to convey them.

Synonymer (engelsk) for "diffuse":

diffuse
diffusion
diffuser
English