Dansk-engelsk oversættelse af "dig"

DA

"dig" engelsk oversættelse

EN
EN

"to dig" dansk oversættelse

DA
volume_up
digging {substantiv}
DA

dig {pronomen}

volume_up
dig (også: De, Dem, du, jer, l)
" Tænk dig om, før du kaster dig ud i noget! " har altid været en nyttig leveregel.
‘ Look before you leap’ has always been a good and useful maxim.
Når sælgeren modtager din anmodning, bør denne kontakte dig og oplyse dig om dine muligheder.
Once the seller receives your request, they should contact you with available options.
Nedenfor vil vi fortælle dig, hvor du kan finde Søgetragt-rapporterne, og hvad de kan fortælle dig.
We'll tell you where to find Search Funnel reports and what they can tell you below.
"Sandelig jeg vil rigeligt velsigne dig og rigeligt mangfoldiggøre dig.
Saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee.
Mon ej de kan lære dig sige dig det og give dig Svar af Hjertet:
Shall not they teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart?
frygt ikke for dem thi jeg er med dig for at frelse dig lyder det fra HERREN.
Be not afraid of their faces: for I am with thee to deliver thee, saith the LORD.
Alternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
Alternativt kan man forværre deres situation, og de vil simpelthen grave sig dybere ned.
The honourable Member invites me to dig deep into the soil of competence and its related terrain.
Det ærede medlem opfordrer mig til at grave dybt ned i EU ' s kompetenceområder.
for my lord taketh away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed.
Jeg formår ikke at Grave jeg skammer mig ved at tigge.

Eksempelsætninger "dig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPeter tog til Orde og sagde til ham: "Se vi have forladt alle Ting og fulgt dig.
Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
DanishGør derfor dette som vi sige dig: Vi have her fire Mænd som have et Løfte på sig.
Do therefore this that we say to thee: We have four men which have a vow on them;
DanishLøft dit Blik imod Himlen og se læg Mærke til Skyerne hvor højt de er over dig!
Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou!
DanishOg Jesus tog til Orde og sagde til ham: "Hvad vil du at jeg skal gøre for dig?
And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee?
DanishSørg for at vælge den metode til forsendelse og ekspedition, der passer dig bedst.
Make sure to select the shipping and handling method that best suits your needs.
DanishHan sagde til mig: "Menneskesøn stå op på dine fødder så jeg kan tale med dig!
And he said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee!
DanishDerpå sagde Esau: "Lad os nu bryde op og drage af Sted og jeg vil drage foran dig!
And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee!
DanishMen vægrer du dig ved at overgive dig så hør nu hvad HERREN har ladet mig skue:
But if thou refuse to go forth, this is the word that the LORD hath shewed me:
Danishde skal bære dig på deres Hænder at du ikke skal støde din Fod på nogen Sten;
They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
DanishEller hold dig til standarden, Alle, for at se resultater af alle typer indhold.
Or, stick to the default, Everything, to see results of all types of content.
Danish" Mikal svarede Saul:"Han sagde til mig: Hjælp mig bort ellers slår jeg dig ihjel!
And Michal answered Saul, He said unto me, Let me go; why should I kill thee?!
DanishOg han sagde til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort til Hedninger.
And he said unto me, Depart: for I will send thee far hence unto the Gentiles.
Danishidet jeg udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne til hvilke jeg udsender dig
Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,
Danishfrygt ikke for dem thi jeg er med dig for at frelse dig lyder det fra HERREN.
Be not afraid of their faces: for I am with thee to deliver thee, saith the LORD.
DanishSåledes sagde HERREN til mig: Gør dig Reb og Ågstænger og læg dem på din Hals
Thus saith the LORD to me; Make thee bonds and yokes, and put them upon thy neck,
Danishrevs ikke en Spotter at han ikke skal hade dig revs den vise så elsker han dig;
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
DanishHvis Google sender dig en e-mail, vil "Fra" adressen indeholde "@google.com,",
If Google sends you an email, the "From" address should contain "@google.com,"
DanishDu er ung, fru Flemming, og hvis ikke jeg var gift, ville jeg gøre kur til dig!
You are a young woman, Mrs Flemming, and if I were not married I would ask you out!
DanishDa sagde hendes Broder Absalon til hende: "Har din Broder Amnon været hos dig?
And Absalom her brother said unto her, Hath Amnon thy brother been with thee?
DanishKom i Hu hvad Amalekiterne gjorde imod dig undervejs da I drog bort fra Ægypten
Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt;

Synonymer (engelsk) for "digging":

digging