Dansk-engelsk oversættelse af "dig selv"

DA

"dig selv" engelsk oversættelse

DA

dig selv {pronomen}

volume_up
dig selv (også: sig)
Mange journalister har ringet til mig og sagt: " Nå, nu vil du give dig selv en lønstigning på 25 % ".
Many journalists have telephoned me with the opening line 'Oh, so you are about to vote yourself a 25 % pay rise
Protect yourself from malware »
Du kan beskytte dig selv ved at lære noget om, hvad malware er, hvordan det bliver spredt, og hvordan du kan undgå det.
You can protect yourself by learning what malware is, how it spreads, and how to prevent it.

Eksempelsætninger "dig selv" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDu skal have en afsides Plads uden for Lejren hvor du kan gå for dig selv;
Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:
DanishJesus svarede: "Siger du dette af dig selv eller have andre sagt dig det om mig?
Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?
DanishMen Paulus råbte med høj Røst og sagde: "Gør ikke dig selv noget ondt; thi vi ere her alle.
But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.
Danishær din Fader og din Moder og: Du skal elske din Næste som dig selv.
Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
DanishOg hvis du tænker ved dig selv: "Hvorledes skal vi kende det Ord HERREN ikke har talt?
And if thou say in thine heart, How shall we know the word which the LORD hath not spoken?
DanishDa sagde Farisæerne til ham: "Du vidner om dig selv; dit Vidnesbyrd er ikke sandt.
The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.
Danishja på dig selv og dit Folk og alle dine Tjenere skal Frøerne kravle op.
And the frogs shall come up both on thee, and upon thy people, and upon all thy servants.
DanishThi hele Loven er opfyldt i eet Ord i det: "Du skal elske din Næste som dig selv.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
DanishDer er en gammel leveregel, der siger, og som betyder: Læge, helbred dig selv.
Is the European Union competent to reprimand independent states?
DanishMen nu det gælder dig selv så taber du Modet nu det rammer dig selv er du slaget af Skræk!
But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou art troubled!
DanishOg skulde du sige ved dig selv: "Disse Folk er større end jeg hvor kan jeg drive dem bort?
If thou shalt say in thine heart, These nations are more than I; how can I dispossess them?
DanishMen Agrippa sagde til Paulus: "Det tilstedes dig at tale om dig selv.
Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself.
DanishMen et andet er dette ligt: Du skal elske din Næste som dig selv.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Danishthi du ved med dig selv at også du mange Gange har forbandet andre.
For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others.
DanishEr du viis er det til Gavn for dig selv; spotter du bærer du ene Følgen!
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it!
DanishEt andet er dette: Du skal elske din Næste som dig selv.
And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
DanishHvad det angår gælder her, som vi siger det i Nederlandene: Lav verden om, men begynd med dig selv.
As the saying goes, it is a case of putting our own house in order first.
DanishVær ikke alt for retfærdig og te dig ikke overvættes viis; hvorfor vil du ødelægge dig selv?
Be not righteous over much; neither make thyself over wise: why shouldest thou destroy thyself ?
DanishHold ikke dig selv for viis frygt HERREN og vig fra det onde;
Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
DanishVær ikke hastig til at lægge Hænder på nogen og gør dig ikke delagtig i andres Synder; hold dig selv ren!
Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure!

Lignende oversættelser "dig selv" på engelsk

dig pronomen
English
selv adverbium
selv pronomen
selv substantiv
English
mig selv pronomen
English
jeg selv pronomen
English
vær dig selv