Dansk-engelsk oversættelse af "digital"

DA

"digital" engelsk oversættelse

EN
EN

"digital" dansk oversættelse

DA
volume_up
digit {substantiv}
DA

digital {adjektiv}

volume_up
digital
Digital-tv er den eneste konvergente teknologi uden grundlæggende interoperabilitet.
Digital TV is the only convergent technology without basic interoperability.
Underverdenen truer samfundet med nye metoder fra en digital platform.
The underworld is threatening society with new methods from a digital platform.
Overgangen til digital radio- / tv-spredning tager fart i EU.
The transition to digital broadcasting is gathering pace in the European Union.
EN

digital {adjektiv}

volume_up
digital
Digital TV is the only convergent technology without basic interoperability.
Digital-tv er den eneste konvergente teknologi uden grundlæggende interoperabilitet.
The underworld is threatening society with new methods from a digital platform.
Underverdenen truer samfundet med nye metoder fra en digital platform.
The transition to digital broadcasting is gathering pace in the European Union.
Overgangen til digital radio- / tv-spredning tager fart i EU.

Eksempelsætninger "digital" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDigital-tv er den eneste konvergente teknologi uden grundlæggende interoperabilitet.
Digital TV is the only convergent technology without basic interoperability.
DanishUnderverdenen truer samfundet med nye metoder fra en digital platform.
The underworld is threatening society with new methods from a digital platform.
DanishI øjeblikket oplever vi anden- og tredjegenerationsudstyr til digital-tv.
We are now seeing the second and third generation of equipment for digital television.
DanishMedia-plus investerer i reklame, distribution og digital uddannelse.
The MEDIA plus programme invests in promotion, distribution and digital training.
DanishKommissionen har ligeledes til hensigt at vedtage en meddelelse om digital omstilling.
Next year, the Commission also intends to adopt a communication on digital switch-over.
DanishFor det første behovet for at ajourføre ex ante-bestemmelserne om digital-tv.
First, the need to update ex ante regulations for digital television.
DanishNye teknologier som digital rettighedsforvaltning er nyttige i denne forbindelse.
New technologies like digital rights management are helpful there.
DanishVi stemte for betænkningen om overgangen fra analog til digital radio- / tv-spredning.
We voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
DanishDet vil også spille en afgørende rolle for digital-tv, hvilket gør det endnu vigtigere.
It will also be a key driver of digital take-up, extending its appeal.
DanishI en meget konkurrerende økonomi skal digital information kunne tilbyde kvalitet.
In an economy where competition is cut-throat, digital information must be able to offer quality.
DanishOvergangen til digital radio- / tv-spredning tager fart i EU.
The transition to digital broadcasting is gathering pace in the European Union.
DanishDeres overforenklede udelukkelse af databehandling udelukker signalbehandling og digital teknologi.
Almost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus.
DanishDer er her tale om allestedsnærværende digital teknologi.
We are, then, dealing with digital technology, which is present everywhere all the time.
DanishLovgivningen og reglerne for trykt information finder derfor også anvendelse på digital information.
Accordingly, rules and regulations on printed information also apply to digital information.
DanishDet er en af de store muligheder, som Europa har, men desuden spiller digital-tv en vigtig rolle.
This is one of Europe's great opportunities, but digital television also plays an important role.
DanishDigital-tv distribueres på flere forskellige måder, der teknisk set ikke er af helt samme kvalitet.
Digital TV is distributed in a number of different ways which are technically not quite the same.
DanishDet er vigtigt i dag at redegøre for spørgsmålet om digital-tv.
It was certainly important to sum up the situation regarding digital television at the present time.
DanishDer er tale om en digital kløft mellem rige og fattige lande, men den findes også inden for Unionen.
There is a digital divide between rich and poor countries, but it also exists within the EU itself.
DanishLigesom traditionelt tv kan digital-tv transmitteres både via jordbaserede net, kabel og satellit.
Like traditional TV, digital TV can be broadcast across terrestrial networks, by cable and via satellite.
DanishDet betyder digital-tv, men også tv uden grænser.
This means digital television but also television without frontiers.

Synonymer (engelsk) for "digit":

digit