Dansk-engelsk oversættelse af "digt"

DA

"digt" engelsk oversættelse

EN
DA

digt {et}

volume_up
digt
volume_up
poem {substantiv}
Jeg håber, at topmødet ikke igen bliver et smukt digt.
I hope the summit will not once again result in a beautiful poem.
Fru formand, i denne betænkning, i denne uendelige oversigt, der mere ligner et varehuskatalog end et digt af Prévert, finder man alt.
Madam President, in this report, in this interminable inventory which resembles less a poem by Prévert and more a catalogue of a grand raffle, there is everything.
Den eneste reaktion over for regimer, der fængsler borgere, bare fordi de skriver et digt, er at yde omfattende støtte til tankefrihed og kreativitet.
The only way to respond to regimes that imprison individuals simply for writing a poem is by providing extensive support for freedom of thought and creativity.

Eksempelsætninger "digt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg blev specielt rørt ved det digt, det ærede parlamentsmedlem oplæste.
I was particularly moved by the poetry you quoted, Mr González Álvarez.
DanishSom afslutning vil jeg gengive nogle linjer fra noget, der bedst kan beskrives som et meget gammelt irsk digt.
The rights of individual Members are foremost within that protection.
DanishJeg håber, at topmødet ikke igen bliver et smukt digt.
I hope the summit will not once again result in a beautiful poem.
DanishFru formand, i denne betænkning, i denne uendelige oversigt, der mere ligner et varehuskatalog end et digt af Prévert, finder man alt.
Madam President, in this report, in this interminable inventory which resembles less a poem by Prévert and more a catalogue of a grand raffle, there is everything.
DanishDen eneste reaktion over for regimer, der fængsler borgere, bare fordi de skriver et digt, er at yde omfattende støtte til tankefrihed og kreativitet.
The only way to respond to regimes that imprison individuals simply for writing a poem is by providing extensive support for freedom of thought and creativity.
DanishJeg kan her citere fra et digt, som den høje repræsentant sikkert kender udmærket, af en stor digter, Antonio Machado, som sagde at, " der bliver en vej, når man går ".
I would like to refer to a poem, which the High Representative will know well, by a great poet, Antonio Machado, who said that 'the path is made by walking '.
DanishEn berømt nederlandsk digter skrev i sit digt " Minder om Holland " allerede om vandet, som var frygtet på grund af de evige katastrofer.
In his poem " Herinneringen aan Holland " [ " Reminiscing about Holland " ], a famous Dutch poet mentioned water too, which, with its never-ending trail of destruction, was feared and respected.
DanishDet var vist baron Lamfalussy, der sagde, at i processen med oprettelsen af den fælles valuta er der flere hvis ' er, flere hypoteser, end i Rudyard Kiplings berømte digt, som netop hedder» Hvis«.
I think it was Baron Lamfalussy who said that in the process of building a single currency there were more 'ifs ' and more conditionals than in the famous poem 'If ' by Rudyard Kipling.