Dansk-engelsk oversættelse af "digter"

DA

"digter" engelsk oversættelse

EN
DA

digter {en}

volume_up
digter (også: poet)
volume_up
poet {substantiv}
Hr. formand, hr. kommissær, " Alt af værdi er forsvarsløst " skrev den nederlandske digter Lucebert.
Mr President, Commissioner, the Dutch poet Lucebert wrote " Everything of value is defenceless
Hvis jeg skal gå endnu videre, vil jeg gøre ordene af Deres store digter Fernando Pessoa til mine.
If you want me to go further than that, I will make use of the words of your great poet Fernando Pessoa:
Mens Cypern stadig var britisk kronkoloni, skrev en digter: " Mange herskere har du skiftet, men du skiftede ikke hjerte ".
When Cyprus was still a British colony, a poet wrote, " Masters you have changed many, hearts you have not ".
digter (også: poet)
volume_up
bard {substantiv} [arkai.]

Eksempelsætninger "digter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFolkestyre uden folk er bare styre, sagde den kendte digter Ebbe Kløverdal Reich.
In that way, we shall at least know what we are voting on and how we can overturn a decision.
DanishHr. formand, hr. kommissær, " Alt af værdi er forsvarsløst " skrev den nederlandske digter Lucebert.
Mr President, Commissioner, the Dutch poet Lucebert wrote " Everything of value is defenceless. "
DanishHvis jeg skal gå endnu videre, vil jeg gøre ordene af Deres store digter Fernando Pessoa til mine.
If you want me to go further than that, I will make use of the words of your great poet Fernando Pessoa:
DanishMens Cypern stadig var britisk kronkoloni, skrev en digter: " Mange herskere har du skiftet, men du skiftede ikke hjerte ".
When Cyprus was still a British colony, a poet wrote, " Masters you have changed many, hearts you have not ".
DanishJeg tænker også på Krzysztof Baczynski, en ung polsk digter, som blev skudt af en tysk skarpskytte i Warszawa.
The Director of Yad Vashem, who guided me around, said to me: ‘ Every day, I descend into this hell and see them – the pictures, them alone.
DanishDer findes trods alt ikke, for at omskrive en spansk digter, en gunstig vind for en sejler, der endnu ikke har fastlagt sin kurs.
After all, to paraphrase a Spanish poet, there is no such thing as a favourable wind for a sailor who has not yet set his course.
DanishDet er efter min opfattelse helt passende, at det var en digter, der skulle føre os igennem denne forligsprocedure for kultur 2000.
It seems to me when entering the conciliation process for Culture 2000, having a poet to lead us in our endeavours is entirely appropriate.
DanishDer er en catalansk digter, Joan Brossa, som har sagt, at stilheden er så vigtig, at den kun bør brydes for at stille spørgsmål, der er endnu vigtigere.
There is a Catalan poet, Joan Brossa, who says that silence is so important that it should only be broken for matters which are even more important.
DanishDer findes to udlægninger, nemlig at det blev mørkt omkring den største tyske digter, eller at han på sine gamle dage igen begyndte at tale sin gamle dialekt fra Frankfurt.
Either this greatest of German poets felt that darkness was descending around him, or he was reverting to the dialect of Frankfurt in his final moments.
DanishJeg kan her citere fra et digt, som den høje repræsentant sikkert kender udmærket, af en stor digter, Antonio Machado, som sagde at, " der bliver en vej, når man går ".
I would like to refer to a poem, which the High Representative will know well, by a great poet, Antonio Machado, who said that 'the path is made by walking '.
DanishEn berømt nederlandsk digter skrev i sit digt " Minder om Holland " allerede om vandet, som var frygtet på grund af de evige katastrofer.
In his poem " Herinneringen aan Holland " [ " Reminiscing about Holland " ], a famous Dutch poet mentioned water too, which, with its never-ending trail of destruction, was feared and respected.
DanishFor det første med en klar definition af de strategiske mål, for - som en spansk digter har sagt - den, der ikke ved, hvorhen han rejser, har ikke medvind.
Firstly, a clear definition of the strategic objectives was established, because - as a Spanish poet says - no favourable wind will blow for he who does not know where he is going.
DanishMå jeg minde regeringskonferencen om en anden irsk digter, William Butler Yeats, der advarede grundlæggerne af den irske stat om at træde varsomt, idet de træder på vores drømme.
Many people have quoted Irish poets over the past few days in the big speeches that have been made, Seamus Heaney in particular, and his line that hope chimes with history.
DanishDen Sorte Madonna fra Jasna Góra er den mest hellige genstand næst efter Gud for det polske folk, og som en digter har udtrykt det " selv de, der ikke tror på noget, tror på hende ".
I have been prompted to do so this time by the desecration of an image of the Holy Mother of Czę stochowa at an exhibition held in the Brussels Parliament to mark the 25th anniversary of Solidarity.