Dansk-engelsk oversættelse af "diktat"

DA

"diktat" engelsk oversættelse

DA

diktat {en}

volume_up
diktat
Det drejer sig i sidste instans om en aftale, ikke om et diktat.
After all, this is an agreement, not a dictate.
De er ikke underlagt diktat eller fælles beslutningstagning i Det Europæiske Råd.
They are not subject to the dictates of the European Council or to joint decision-making by the European Council.
Men under IMF ' s diktat formindsker de fattige lande de offentlige bevillinger, og især de, der har at gøre med uddannelse og sundhed.
And, by IMF dictate, poor countries are cutting public expenditure, in particular on education and health.
diktat

Eksempelsætninger "diktat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet, De var udsat for i Bonn, var et diktat fra den tyske forbundskansler Gerhard Schröder!
What happened to you in Bonn was a diktat from the German Chancellor Gerhard Schröder
DanishDet er en ramme, som hviler på en kontrakt mellem nationer, ikke på et diktat til nationerne.
We have a system based on mutual freedom for everyone, instead of supremacy for some.
DanishRenaults diktat har bevist, at reglen om enstemmighed i Rådet skal ophæves.
The Renault decision has proved that the unanimity rule in the Council needs to be abolished.
DanishSå jeg er bange for, at vi ikke kan styre med ordre eller diktat i dette Fællesskab.
So, I am afraid that we cannot rule by or by in this Community.
DanishI dag må vi ikke give efter for det kommunistiske Fastlandskinas diktat.
There was no religious persecution, no class persecution and no persecution of religious minorities.
DanishEnhver anden holdning vil af resten af verden blive opfattet som et utåleligt og hyklerisk diktat.
The rest of the world will look upon anything else as an intolerable and hypocritical diktat.
DanishDe er ikke underlagt diktat eller fælles beslutningstagning i Det Europæiske Råd.
They are not subject to the dictates of the European Council or to joint decision-making by the European Council.
DanishVi kan ikke acceptere et sådant diktat og en sådan barbarisk situation.
We do not agree to such a diktat and such barbarism.
DanishDet, Præsidiet synes at søge at gøre her, er at udstede et diktat fra oven, og det er meget udemokratisk.
What the Bureau seems to be resorting to here is diktat from on high, and it is very anti-democratic.
DanishDet drejer sig i sidste instans om en aftale, ikke om et diktat.
After all, this is an agreement, not a dictate.
DanishDet er et diktat, som vi polske medlemmer er modstandere af.
DanishDer er tale om et program, ikke et diktat.
It is a programme and is not designed to be a diktat.
DanishDet folkelige fællesskab er ubehageligt for protektionisme, handelsbarrierer og nogle global players ' diktat.
The international community is tired of protectionism, barriers to trade and being dictated to by a few global players.
DanishUdvidelsesprocessen kan ikke være noget diktat, men den skal være resultatet af en gensidig aftale baseret på gensidig tillid.
The enlargement process cannot be forced, but must be the outcome of mutual agreement and founded on mutual trust.
DanishMen under IMF ' s diktat formindsker de fattige lande de offentlige bevillinger, og især de, der har at gøre med uddannelse og sundhed.
And, by IMF dictate, poor countries are cutting public expenditure, in particular on education and health.
DanishJeg er helt enig i, at det i stigende grad er nødvendigt at respektere vores miljø, men jeg er imod dette pseudoøkologiske diktat.
I entirely agree about the growing need to respect our environment, but I am equally against this kind of pseudo-ecological diktat.
DanishDer er ikke noget diktat i det.
DanishFremtiden for vores nationaløkonomier er jo for vigtig for os alle til, at vi bare vil overlade den til finansmarkedernes diktat.
The future of our national economies is too important to us all for us simply to leave them to the dictates of the financial markets.
DanishKommissionens forslag er uacceptabelt, som det foreligger, for det er en betingelsesløs kapitulation over for det amerikanske diktat.
The Commission's proposal is unacceptable in its current state, as it constitutes an unconditional capitulation to the dictates of the U. S!
DanishArbejdsmarkedets parter skal virksomhedsspecifikt stå for udarbejdelsen af sådanne programmer, og det skal på ingen måde være underlagt et politisk diktat.
Such programmes should be formulated by the social partners at specific enterprise level and certainly not be a political dictate.