Dansk-engelsk oversættelse af "diktatur"

DA

"diktatur" engelsk oversættelse

DA

diktatur {et}

volume_up
diktatur
Overgangen fra diktatur til demokrati er altid et stykke familiehistorie.
Transition from dictatorship to democracy is always a bit of family history as well.
Det modsatte af demokrati med en statslig aftale er et flertallets diktatur.
The opposite of democracy with the agreement of a state is dictatorship by a majority.
Men vi kan ikke tvinge nogen til at leve i et udemokratisk, voldeligt diktatur.
However, we cannot compel anyone to live in an undemocratic violent dictatorship.

Eksempelsætninger "diktatur" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen vi kan ikke tvinge nogen til at leve i et udemokratisk, voldeligt diktatur.
However, we cannot compel anyone to live in an undemocratic violent dictatorship.
DanishDet er ikke fleksibilitet, det er et mindretals diktatur i forhold til flertallet.
That is not flexibility, that is a dictatorship of a minority over a majority.
DanishLandet faldt i oprørernes hænder, og der blev reelt oprettet et diktatur.
The country fell into the hands of the rebels and became a virtual dictatorship.
DanishJeg mener, at Parlamentet altid er gået ind for demokrati og har været imod diktatur.
I believe that this House has always supported democracy and opposed dictatorships.
DanishDesværre sker der det, når et diktatur ophører, at låget lettes for disse spændinger.
Sadly the end of dictatorship so often opens the box and releases these ills.
DanishDet er tydeligt, at vi går i retning af mere diktatur og mindre demokrati.
It is obvious that there is a move towards further dictatorship and less democracy.
DanishHr. formand, Nordkorea er et brutalt, hemmelighedsfuldt kommunistisk diktatur.
Mr President, North Korea is a brutal, secretive communist dictatorship.
DanishDet modsatte af demokrati med en statslig aftale er et flertallets diktatur.
The opposite of democracy with the agreement of a state is dictatorship by a majority.
DanishOvergangen fra diktatur til demokrati er altid et stykke familiehistorie.
Transition from dictatorship to democracy is always a bit of family history as well.
DanishDesuden er der nu nogen, der hævder, at de havde det bedre under Fujimoris diktatur.
Furthermore, some are now saying that under Fujimori's dictatorship they were better off.
DanishDen irakiske befolkning er lige blevet befriet for et diktatur og derefter kastet ud i kaos.
The Iraqi people have been both freed from a dictatorship and plunged into chaos.
DanishVi vil miste det, vi har opnået ved at befri Irak for den værste form for diktatur...
We will lose what we have done for liberating Iraq from the worst kind of dictatorship...
DanishNu hvor det tyranniske diktatur er væk, er Irak bristet som en ødelagt dæmning.
When your friend's house is burning down, you do not stop to argue over who dropped the match.
DanishSamtidig er overgangen fra diktatur til demokrati et enormt skridt.
At the same time the transition from dictatorship to democracy is an enormous step.
DanishDet er den størst mulige institutionelle beskyttelse af de europæiske monopolers diktatur.
It is supreme institutional protection of the dictatorship of the European monopolies.
DanishJeg fordømte det diktatur, som præsident Eyadema indførte for mere end 30 år siden.
I denounced the dictatorial power of President Eyadema who has been in power for thirty years.
Danish30 års Mobutu-diktatur og militær sejr til Kabila var ikke nok.
Thirty years of dictatorship and Kabila's military takeover have not been enough.
DanishDenne eksistenssikkerhed retfærdiggør ikke diktatur eller valgsvindel.
This social security does not justify dictatorships or election frauds.
DanishHr. formand, det ækvatorialguineanske folk har været underlagt diktatur i 30 år.
Mr President, the people of Equatorial Guinea have been suffering under dictatorships for 30 years.
DanishVi hører til de få, der tog afstand fra det kommunistiske diktatur.
We were among the small number who denounced the communist dictatorship.
Andre ord i vores ordbog