Dansk-engelsk oversættelse af "diktere"

DA

"diktere" engelsk oversættelse

DA

diktere {verbum}

volume_up
diktere (også: befale)
EU skal ikke diktere rammerne for de kulturelle forskelligheder i medlemslandene.
The EU must not dictate the frameworks for the cultural differences in the Member States.
Det giver USA mulighed for at diktere EU værdierne.
That makes it possible for the USA to dictate to the EU on the question of values.
Det er heller ikke op til Europa-Parlamentet at diktere valglisternes kønsfordeling.
Nor is it the business of this House to dictate the gender composition of electoral lists.

Eksempelsætninger "diktere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi vil ikke lade os diktere, hvordan vi behandler tingene, det er det ene punkt.
We shall not let other people tell us how to manage things; that is one thing.
DanishEU skal ikke diktere rammerne for de kulturelle forskelligheder i medlemslandene.
The EU must not dictate the frameworks for the cultural differences in the Member States.
DanishDet er svært for et land at diktere normale tilstande ved at vifte med en kalashnikov.
It is difficult to decree normality in a country by waving the barrel of a kalashnikov.
DanishDet er heller ikke op til Europa-Parlamentet at diktere valglisternes kønsfordeling.
Nor is it the business of this House to dictate the gender composition of electoral lists.
DanishDe Forenede Stater er i stand til at diktere deres lov til det internationale fællesskab.
The United States is in a position to lay down the law to the international community.
DanishDer er tydeligvis handelsmæssige grunde til at diktere bussernes længde.
Obviously, the length of buses is dictated by commercial considerations.
DanishKommissionen må ikke diktere den fremgangsmåde, som vi skal følge i denne sag.
The Commission cannot be allowed to dictate the procedures that we should follow in this instance.
DanishDe har ret, fru Thyssen, man skal ikke begynde med at diktere noget.
Mrs Thyssen, you are right that we must not start by making impositions.
DanishSelvfølgelig betyder det ikke, at vi skal diktere udviklingslandene noget.
Needless to say, this does not mean that we must impose our diktat on the developing countries.
DanishSet fra et landbrugsperspektiv må vi ikke lade USA diktere landbrugspolitikken.
From an agricultural perspective, we must not allow the United States to dictate agricultural policy.
DanishVi hverken kan eller skal sidde i Strasbourg og diktere, hvad samarbejdet skal gå ud på.
We neither can nor should sit in Strasbourg and dictate what this cooperation should be aimed at.
DanishVi må sørge for, at de kan tilbyde disse, men at de ikke kan diktere disse.
We should ensure that they can propose but not impose it.
DanishTyrkiet vil diktere, hvad vi skal gøre, ikke omvendt.
Turkey will be dictating to us how to proceed, rather than the other way round.
DanishBureaukrater bør ikke forsøge at lege politik eller prøve at diktere, hvem formanden skal være.
Bureaucrats should not attempt to play politics, nor try to dictate who the chairman should be.
DanishDet giver USA mulighed for at diktere EU værdierne.
That makes it possible for the USA to dictate to the EU on the question of values.
DanishSkal EU diktere andre lande, hvordan kriminalitet skal bekæmpes?
Otherwise, developing countries should demand that the EU too introduce a non-restrictive visa policy.
DanishRådet har ikke tilladelse til at diktere, hvilken rolle civilsamfundet kan spille i denne dialog.
The Council is not authorised to dictate to civil society the role which it can play in this dialogue.
DanishJeg vil ikke diktere Parlamentet noget, men føler mig alligevel nødsaget til at præcisere dette.
I felt it necessary to clarify this point, without wanting to prejudice the decision of the House in any way.
DanishJeg vil nu diktere det referat, som jeg ønskede for tirsdag, og som jeg endnu engang bad om at få genindføjet.
I will now dictate the minutes which I wanted for Tuesday and that I asked again to be reinstated.
DanishJeg kan ikke lide at diktere en dato sådan uden videre.
I would not like to dictate a date just like that.