Dansk-engelsk oversættelse af "dioxin"

DA

"dioxin" engelsk oversættelse

volume_up
dioxin {substantiv}
EN
EN

"dioxin" dansk oversættelse

volume_up
dioxin {substantiv}
DA
DA

dioxin {substantiv}

volume_up
1. kemi
dioxin
Den skal handle om dioxin, om hormoner og om GMO, der er meget varme emner.
It must cover dioxin, hormones and GMOs which are all very controversial issues.
Det har handlet om dioxin, BSE og salmonella for blot at nævne nogle områder.
Dioxin, BSE and salmonella are just a few of the areas concerned.
Vi ved, at dioxin er det farligste kemikalium, som mennesker nogensinde har fremstillet.
We know that dioxin is the most dangerous chemical mankind has ever produced.
EN

dioxin {substantiv}

volume_up
1. kemi
dioxin
It must cover dioxin, hormones and GMOs which are all very controversial issues.
Den skal handle om dioxin, om hormoner og om GMO, der er meget varme emner.
Dioxin, BSE and salmonella are just a few of the areas concerned.
Det har handlet om dioxin, BSE og salmonella for blot at nævne nogle områder.
We know that dioxin is the most dangerous chemical mankind has ever produced.
Vi ved, at dioxin er det farligste kemikalium, som mennesker nogensinde har fremstillet.

Eksempelsætninger "dioxin" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå bliver der tale om katastrofeforanstaltninger af typen " dioxin i Belgien ".
It is then a case of catastrophe intervention of the 'dioxin in Belgium ' type.
DanishHos mange kvinder i Europa finder man høje koncentrationer af dioxin i modermælken.
Many women in Europe have high concentrations of dioxins in their breast milk.
DanishDen skal handle om dioxin, om hormoner og om GMO, der er meget varme emner.
It must cover dioxin, hormones and GMOs which are all very controversial issues.
DanishTillad os at have modet til også at komme ind på dioxin som et problem som helhed.
Let's have the courage to also declare dioxin to be a worldwide problem.
DanishVi ved, at dioxin er det farligste kemikalium, som mennesker nogensinde har fremstillet.
We know that dioxin is the most dangerous chemical mankind has ever produced.
DanishJeg anser ligefrem en så høj belastning af vand med dioxin for et sundhedsmæssigt Waterloo.
I regard this high level of dioxin pollution as a kind of Waterloo in health terms.
DanishDet har handlet om dioxin, BSE og salmonella for blot at nævne nogle områder.
Dioxin, BSE and salmonella are just a few of the areas concerned.
DanishDet viser samtidig også, at det ikke kan lade sig gøre at have en nulværdi for dioxin.
At the same time, this also demonstrates that it is not possible to have a zero dioxin value.
DanishI Belgien er dyrefoderet blevet iblandet fedt, som ved opvarmning danner dioxin.
In Belgium, fats have been mixed with animal feed, and the fats, when heated, have produced dioxins.
DanishHr. minister, De har sagt, at iblandingen af dioxin er en iblanding af uegnede råstoffer.
Minister, you have said that the dioxin admixture was a mixture of unsuitable raw materials.
DanishJeg kommer fra Belgien, hvor vi oplevede dioxin-krisen, som De selvfølgelig er bekendt med.
I come from Belgium where we had the dioxin crisis, which is certainly not unknown to you.
DanishVi konstaterer, at fjerkrækød indeholder dioxin, hvorefter vi reagerer på det.
We discover that poultry meat contains dioxin – and we react.
DanishNaturligvis skal vi ikke eksportere kød, der indeholder dioxin, eller kød fra BSE-smittede dyr.
Needless to say, we will not be exporting any meat that is contaminated with dioxin or BSE.
DanishKrisen om dioxin i æg og kød viser, at det ikke er nok alene med forordninger og direktiver.
The crisis about dioxin in eggs and meat shows that directives and orders alone are not enough.
DanishGrænseværdien skal være nul for dioxin og PCB, det står ikke til diskussion.
The limit value has to be zero for both dioxins and PCB.
DanishDenne dioxin er, mine damer og herrer, flere millioner år gammel, det er altså ikke noget nyt.
This dioxin, ladies and gentlemen, is several million years old, and is therefore nothing new.
DanishCitruskvas tjener som foder for malkekøer, og således kom der dioxin i konsummælk.
Citrus pulp is used as a feed for dairy cows and this is how dioxin ended up in milk for public consumption.
DanishOveralt er der problemer med salmonella, dioxin osv.
There are salmonella and dioxin problems everywhere and the list just goes on.
DanishMeget hurtigt vil vi understrege ændringsforslag 37 om dioxin.
Very briefly, we must insist on Amendment No 37, concerning dioxins.
DanishFor så vidt angår de kontinuerlige prøveudtagninger af dioxin, viser det sig, at dette udmærket er muligt.
As far as the continuous sampling of dioxins is concerned, this appears to be quite feasible.