Dansk-engelsk oversættelse af "diplomati"

DA

"diplomati" engelsk oversættelse

DA

diplomati {et}

volume_up
diplomati
Dette formandskab har været kendetegnet ved entusiasme og diplomati.
This presidency was characterised by enthusiasm and diplomacy.
Rasmussen nævnte, er det også meget vigtigt at forstå det forebyggende diplomati.
As Mr Rasmussen mentioned, it is also very important to see pre-emptive diplomacy.
Det er ikke længere et spørgsmål om diplomati i klassisk henseende.
It is no longer a question of diplomacy in the traditional meaning of the word.

Eksempelsætninger "diplomati" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRasmussen nævnte, er det også meget vigtigt at forstå det forebyggende diplomati.
As Mr Rasmussen mentioned, it is also very important to see pre-emptive diplomacy.
DanishSom vi har set i andre lande såsom Zimbabwe, virker det stille diplomati ikke.
As we have seen in other countries such as Zimbabwe, quiet diplomacy does not work.
DanishI mere end to år har vi her i Parlamentet opfordret til præventivt diplomati.
For more than two years this House has been calling for preventive diplomacy.
DanishDer er en god balance mellem åbent og stille diplomati, men giver det resultater?
The balance between open and silent diplomacy is right, but what will the result bring?
DanishDe må have mulighed for at mødes, for når mennesker mødes, opstår der diplomati.
They must be given the opportunity to meet because when people meet diplomacy is created.
DanishDer er brug for en ny holdning, hvor der anvendes diplomati og politik i stedet for magt.
A new approach is required that uses diplomacy and politics instead of force.
DanishDet er ikke længere et spørgsmål om diplomati i klassisk henseende.
It is no longer a question of diplomacy in the traditional meaning of the word.
DanishEuropa har en vigtig mulighed for at udvise diplomati og fasthed.
Europe has a great opportunity to exercise diplomacy and to show determination.
DanishHele spørgsmålet om FN, om multilateralt diplomati, er meget vigtigt.
I recently met with Foreign Minister Li and I was also involved in a troika in China.
DanishHr. formand, jeg stemte for betænkningen om et fælles europæisk diplomati.
Mr President, I voted for the report on a common Community diplomacy.
DanishDen Europæiske Union skal kunne leve op til kravet fra borgernes diplomati.
Citizens ' requests for diplomacy must receive an adequate response from the European Union.
DanishDette er et glimrende eksempel på et fælles europæisk diplomati, der er inden for rækkevidde.
This is an excellent example of common European diplomacy which is within our reach.
DanishEt målbevidst diplomati må gå forud for Sikkerhedsrådets medlemmers offentlige optræden.
Purposeful diplomacy must come before public appearances by the Security Council members.
DanishEuropas bestræbelser på at skabe diplomati har kun givet negative resultater.
Europe's efforts at quiet diplomacy just have negative results.
DanishLad os gøre det med helhjertet politisk overbevisning og ikke kun som en eksercits i diplomati.
Let us do it with wholehearted political conviction, not just as a diplomatic exercise.
DanishEuropa har i samme periode med tålmodighed og diplomati søgt at udvide Unionen.
Europe in that time has been putting patience and diplomacy to use in an attempt to enlarge the Union.
DanishDet europæiske diplomati må blive et virkeligt instrument for samarbejde og fælles sikkerhed.
European diplomacy must become a genuine instrument of cooperation and collective security.
DanishDer blev talt om manglende diplomati fra Kommissionens side.
Reference was made to the lack of diplomacy on the part of the Commission.
DanishMed hensyn til diplomati er vi alle enige om, at vi er tilhængere af diplomati.
As far as diplomacy is concerned, everybody in this House will agree that diplomacy is what we like to do.
DanishDer er et påtrængende behov for et effektivt europæisk diplomati i Middelhavet og på Balkan.
There is an urgent need for effective European diplomacy in the Mediterranean and in the Balkans.