Dansk-engelsk oversættelse af "disciplinær"

DA

"disciplinær" engelsk oversættelse

DA

disciplinær {adjektiv}

volume_up
disciplinær
Det ville kunne give anledning til en disciplinær sanktion.
That really would be something that would call for disciplinary sanction.
Der må etableres klare regler for placering af ansvar, så disciplinær indskriden følger, hvis der opstår problemer.
Clear lines of responsibility must be established so that if problems occur, disciplinary action will follow.
Samtidig har Kommissionen indledt en disciplinær procedure mod en embedsmand, der er mistænkt for at være indblandet.
At the same time the Commission has started disciplinary proceedings against one official suspected of involvement.

Eksempelsætninger "disciplinær" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet ville kunne give anledning til en disciplinær sanktion.
That really would be something that would call for disciplinary sanction.
DanishDer må etableres klare regler for placering af ansvar, så disciplinær indskriden følger, hvis der opstår problemer.
Clear lines of responsibility must be established so that if problems occur, disciplinary action will follow.
DanishSamtidig har Kommissionen indledt en disciplinær procedure mod en embedsmand, der er mistænkt for at være indblandet.
At the same time the Commission has started disciplinary proceedings against one official suspected of involvement.
DanishNu skal vi afgøre, hvor disciplinær en personalepolitik Europa-Parlamentet vil overholde, for det har i denne sag temmelig vidstrakte beføjelser.
Now it must be decided what kind of disciplined staffing policy the European Parliament wishes to follow, because it has quite a lot of authority in this matter.
DanishDa OLAF nok ikke går ind i en sådan sag, er det naturligvis nødvendigt at iværksætte en administrativ undersøgelse eller en disciplinær procedure.
Since OLAF may well not be called in to deal with such cases, it would, of course, be necessary to invoke an administrative investigation or a disciplinary procedure.
DanishHr. formand, Parlamentets betænkning om Kommissionens oprettelse af en resultattavle for det indre marked er et udtryk for en yderst disciplinær opfattelse af det europæiske samarbejde.
Mr President, Parliament's report on the Commission's establishment of a single market scoreboard reveals a very disciplinary concept of European cooperation.
DanishBl.a. en henstilling om at indlede en disciplinær undersøgelse mod et tidligere medlem af Revisionsretten og mod en tidligere midlertidig tjenestemand i Revisionsretten.
One of those recommendations was to mount a disciplinary inquiry against a former member of the Court of Auditors and against someone who used to be one of its temporary officials.