Dansk-engelsk oversættelse af "diskret"

DA

"diskret" engelsk oversættelse

DA

diskret {adjektiv}

volume_up
diskret (også: subtil)
diskret (også: forsigtig, taktfuld)
Vores formand for Parlamentet er kommet med en diskret bemærkning.
The President made a discreet reference to the reason.
Det er en formandsfunktion, som hidtil har været overraskende diskret med hensyn til.
This is a function of the presidency on which the Taoiseach was curiously discreet.
Det var et rosværdigt initiativ, men kampagnen var mildt sagt diskret.
It was a praiseworthy initiative, but the campaign was discreet to say the least.

Eksempelsætninger "diskret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen leder det med god vilje og målbevidsthed og på samme tid diskret og effektivt.
It is working with goodwill, a strong sense of purpose, discretion and efficiency.
DanishDet er en formandsfunktion, som hidtil har været overraskende diskret med hensyn til.
This is a function of the presidency on which the Taoiseach was curiously discreet.
DanishDet var et rosværdigt initiativ, men kampagnen var mildt sagt diskret.
It was a praiseworthy initiative, but the campaign was discreet to say the least.
DanishDen Europæiske Union bør spille en diskret rolle, den bør holde sig i baggrunden.
The role of the European Union should be a discreet one - it should remain in the background.
DanishIndtil nu har dette krav været fremsat diskret, men sådan skal det ikke længere være.
Up to now that demand has been made discreetly - but not any more.
DanishDer er tale om en diskret og stille heksejagt rettet mod alt, der ikke er mærket føderalistisk.
A witch hunt is being carried out against anyone who does not bear the federalist stamp.
DanishHvis der er grund til at klage, ordnes det for det meste diskret, men det bliver gjort.
If there are any grounds for complaint, the matter is usually settled confidentially, but settled it is.
DanishVores formand for Parlamentet er kommet med en diskret bemærkning.
The President made a discreet reference to the reason.
DanishDet skal bruges diskret og effektivt, hvis det skal give resultater.
Parliament can bring its weight and views to bear in different ways and often with much greater flexibility.
DanishDet kan ikke være rigtigt, at visse opgaver kan gives diskret til et andet udøvende forvaltningsorgan.
It would be unacceptable if certain tasks were to be delegated to another executive agency on a discretionary basis.
DanishDer tales unødvendigt diskret om dem.
These have been spoken of with unwarranted sensitivity.
DanishVi har altså her diskret i stadige kontakter med FN konstateret, hvor vi kan gribe hjælpende ind.
So here we have determined on a confidential basis and in continuous contacts with the United Nations where we can take supportive action.
DanishDer bliver indsat en diskret tekst skrevet med små bogstaver på bagsiden af emballagen, der angiver den nye sammensætning.
There will perhaps be a discreet entry, in small letters on the back of the package, indicating its new composition.
DanishDet er ikke stedet til et diskret mord.
DanishEuropa har spillet en diskret, men effektiv rolle, navnlig i kraft af sin særlige udsending, hvilket vi kun kan glæde os over.
Europe has played a discreet but effective role, in particular with its special envoy whom we should also congratulate.
DanishVi forbavses særlig over, at fremstående figurer i intellektuelle, kirkelige og uafhængige politiske kredse har holdt sig så diskret tilbage.
We are surprised, in particular, that the voices of prestigious independent intellectual, religious and political figures should have been so discreet.
DanishVi skal derimod netop gå videre med at arbejde diskret og med at støtte FN ' s generalsekretærs særlige repræsentant på dette område.
No, we should continue to make progress by working discreetly to support the special representative of the Secretary-General of the United Nations with his remit.
DanishKommissionen vil også indføre krav om, at sådanne fedtstoffer kun må stamme fra diskret fedtholdigt væv, når det anvendes som mælkeerstatning til kalve.
The Commission will equally act on the opinion that such ruminant fats should only be sourced from discrete adipose tissues when fed as milk replacers to calves.
DanishHvis du bare vil skjule bogmærket, så det ikke længere vises, kan du eventuelt gemme det i mappen "Andre bogmærker", der er placeret diskret i højre side af bogmærkelinjen.
If you just want to hide the bookmark from view, consider storing it in the "Other bookmarks" folder that sits discreetly at the end of the bar.
DanishDen skjuler dog på ingen måde de uoverensstemmelser, der er mellem venstre og højre, og den er endog meget diskret med hensyn til igen at tage visse lønmodtagerrettigheder op.
It does not mask the differences between the left and the right and it is even very discrete about calling into question certain workers ' rights.