Dansk-engelsk oversættelse af "distance"

DA

"distance" engelsk oversættelse

EN

"distance" dansk oversættelse

volume_up
distance {substantiv}
DA

distance {en}

volume_up
distance (også: afstand)
Han udviste en forbløffende distance fra det, som offentligheden mener.
He demonstrated a surprising distance from the realities of public opinion.
Vi ønskede en obligatorisk kompensation på 300-1.500 euro med forbehold af distance og gennemgang.
We wanted mandatory compensation of between EUR 300 and EUR 1 500, subject to distance and review.
Men dermed har vi jo også opnået en vis distance og dermed måske også et bedre blik for resultatet af disse formandskaber.
But it does mean that we have the benefit of a certain distance which perhaps gives us a better view of the outcome of these presidencies.
EN

distance {substantiv}

volume_up
To me it symbolised the growing distance between the leaders and the led.
For mig symboliserede den den øgede afstand, der er mellem lederne og dem, de leder.
This gap is symbolic of the distance between the European Union and its citizens.
Denne afstand symboliserer afstanden mellem EU og borgerne.
And clarity should finally be reached about what exactly constitutes a safe distance.
Der skal endvidere være klarhed om, hvad der præcist er en sikker afstand.
He demonstrated a surprising distance from the realities of public opinion.
Han udviste en forbløffende distance fra det, som offentligheden mener.
We wanted mandatory compensation of between EUR 300 and EUR 1 500, subject to distance and review.
Vi ønskede en obligatorisk kompensation på 300-1.500 euro med forbehold af distance og gennemgang.
But it does mean that we have the benefit of a certain distance which perhaps gives us a better view of the outcome of these presidencies.
Men dermed har vi jo også opnået en vis distance og dermed måske også et bedre blik for resultatet af disse formandskaber.

Eksempelsætninger "distance" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn tilsvarende distance til virkeligheden afspejler sig flere steder i betænkningen her.
A similar remove from reality is reflected in quite a few places in this report.
DanishHan udviste en forbløffende distance fra det, som offentligheden mener.
He demonstrated a surprising distance from the realities of public opinion.
DanishVi ønskede en obligatorisk kompensation på 300-1.500 euro med forbehold af distance og gennemgang.
We wanted mandatory compensation of between EUR 300 and EUR 1 500, subject to distance and review.
DanishVi mangler stadig den sidste distance.
DanishMen dermed har vi jo også opnået en vis distance og dermed måske også et bedre blik for resultatet af disse formandskaber.
But it does mean that we have the benefit of a certain distance which perhaps gives us a better view of the outcome of these presidencies.
DanishDer er ikke uenighed om, at det, vi kalder hierarkiet af retsmidler, skal finde anvendelse med udgangspunkt i kompensationsniveau i forhold til distance.
There is no dispute that what we call the hierarchy of remedies must apply, starting with compensation levels proportionate to the distance travelled.
DanishNetop som Europa er i færd med at anskaffe sig institutioner, der kan udtrykke dets kollektive skæbne, har krigen i Irak afsløret den umådelige distance, der stadig skal overvindes.
I shall conclude by saying that, as regards the CFSP, I do not believe it would be a good idea to call for equal rights with the other EU institutions.
DanishPersonbilernes emissionsniveau er imidlertid en funktion af den anvendte brændstofmængde, dvs. den tilbagelagte distance, benzinens kvalitet samt i alt væsentligt også tiden.
However, the level of passenger car emissions is a function of the amount of fuel used, that is, the distance driven, the quality of the petrol, and, essentially, also of time.
DanishMen vi må tage den situation i betragtning, at hvor vi før havde et fly, der fløj fra A til B og måske var helt fyldt, så har vi på samme distance i dag tre fly, der er halvfyldte.
But we must take account of a situation such that, whereas in the past, we had one flight from A to B that was perhaps full, we now have three flights on the same route that are half empty.
DanishVi taler om contracts concluded at a distance, en terminologi, som selv for en lægmand syntes at være meget tydeligere end directed activities, således som det nu foreslås i ændringsforslaget.
We talk about 'contracts concluded at a distance ', terminology which, even to a lay person, is far more transparent than 'directed activities ', as is currently used in the amendment.

Synonymer (engelsk) for "distance":

distance