Dansk-engelsk oversættelse af "distrikter"

DA

"distrikter" engelsk oversættelse

EN
DA

distrikter {flertal}

volume_up
distrikter
Der er distrikter, der uden at være regioner har objektive behov, og deres indkomst er desværre under det fastsatte niveau.
There are areas that, although they are not as large as a region, have objective needs, and their income is unfortunately below the level required.
Jeg vil gerne minde alle om transportbehovene i yderligt beliggende og fjerne distrikter og regioner og geografisk problematiske områder.
I would like to remind everyone of the transport needs in outlying and remote districts and regions, and geographically problematic areas.
Derfor er det påkrævet, at der findes naturligvis begrænsede undtagelser, således at disse distrikter hører ind under mål 1 og har ret til at modtage støtte.
For this reason there must be exceptions, which are, of course, limited, so that those areas can be Objective 1 and can take priority in receiving aid.

Eksempelsætninger "distrikter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBrandene, som ramte 15 af vores 18 distrikter, udslettede 5 % af landets skovarealer.
The fires, which affected 15 of our 18 districts, wiped out 5 % of our national woodland.
DanishDe resterende 11 distrikter betegnes som en overgangsregion under mål 1.
It is intended that the remaining 11 counties will be designated as Objective 1 in transition.
DanishDer er to distrikter i min region med lav arbejdsløshed, men lave gennemsnitlige indkomster.
There are two districts in my region which have low unemployment, but low average incomes.
DanishDisse lande omfatter Polen, og især dets østlige distrikter.
These countries include Poland, and its eastern voivodships in particular.
DanishDenne har gennemført en mission i Kabul, hvor der blev registreret flygtningestrømme i de nordlige distrikter.
The latter has carried out a mission in Kabul where streams of refugees were recorded in the northern districts.
DanishTogene kører igennem syv distrikter, herunder West Hampstead, Islington, Hackney, Hammersmith, Fulham, Wandsworth og Bromley.
They pass through seven boroughs, including West Hampstead, Islington, Hackney, Hammersmith, Fulham, Wandsworth and Bromley.
DanishDer er distrikter, der uden at være regioner har objektive behov, og deres indkomst er desværre under det fastsatte niveau.
There are areas that, although they are not as large as a region, have objective needs, and their income is unfortunately below the level required.
DanishJeg vil gerne minde alle om transportbehovene i yderligt beliggende og fjerne distrikter og regioner og geografisk problematiske områder.
I would like to remind everyone of the transport needs in outlying and remote districts and regions, and geographically problematic areas.
DanishDisse klimaændringer mærkedes også i regionen Valencia, hvor distrikter som La Marina og La Safor også led alvorlige tab.
Such climate changes were also seen in the Autonomous Community of Valencia, causing a great deal of destruction to districts such as la Marina and la Safor.
DanishDen vil muligvis arbejde mere lokalt i f.eks. et eller to distrikter for at kompensere for den manglende overordnede konsensus mellem de vigtigste aktører.
Firstly, the Commission will work towards an even stronger role for the co-chairs, including direct visits at ministerial level.
DanishDette er bedre end en endeløs diskussion om nøjagtig i hvilke distrikter, der har været tale om uregelmæssigheder, og hvor omvalg netop skulle være påkrævet.
That is better than endless discussions about where exactly irregularities occurred and where the voting needs to be done again.
DanishHr. formand, Irlands grønne marker gjorde indtryk på mig som finsk medlem, da jeg for kort tid siden var i Cork og i de omliggende distrikter.
Mr President, the green fields of Ireland made a great impression on this Finnish Member when I visited Cork and its surrounding countryside a little while ago.
DanishDerfor er det påkrævet, at der findes naturligvis begrænsede undtagelser, således at disse distrikter hører ind under mål 1 og har ret til at modtage støtte.
For this reason there must be exceptions, which are, of course, limited, so that those areas can be Objective 1 and can take priority in receiving aid.
DanishProduktion af biomasse skaber job i distrikter og regioner med lille økonomisk vækst og kan bidrage til et bedre miljø og en mere stabil energiproduktion.
What, nonetheless, needs to be explained is not merely the fact that you intend to improve the Lisbon process, but the way in which you intend to do this.
DanishGruppen af Uafhængige for Nationernes Europa kan ikke desto mindre kun glæde sig over at se, at ordføreren så åbent forsvarer landdistrikterne og de distrikter, som er afhængige af fiskeri.
However, the Europe of Nations Group of independents can only rejoice to see the rapporteur openly adopting such a defensive posture on behalf of the rural and fisheries-dependent areas.