Dansk-engelsk oversættelse af "dit"

DA

"dit" engelsk oversættelse

DA

dit {pronomen}

volume_up
dit (også: Deres, din, jeres)
Afhængigt af dit geografiske område kan du også blive bedt om at bekræfte dit telefonnummer.
Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.
Din webmaster ved, hvad variabelnavnet er for dit specifikke indkøbskurvsystem.
Your webmaster will know what the variable name is for your particular shopping cart's system.
Vælg dit eget billede eller foto, som skal vises som baggrund på din Google-startside.
Choose your own image or photo to appear as the background to your Google homepage.
dit (også: Deres, din, dine, jeres)
Hvis du er bekymret for et andet websted, der linker til dit websted, foreslår vi, at du kontakter webmasteren for det pågældende websted.
If you're concerned about another site linking to yours, we suggest contacting the webmaster of the site in question.
dit (også: din, dine)
volume_up
thy {pron.} [arkai.]
men også Trælkvindens Søn vil jeg gøre til et stort Folk; han er jo dit Afkom!
And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed!
Velsignet være dit Væld og glæd dig ved din Ungdoms Hustru
Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
Til dit Lys skal Folkene vandre og Konger til dit strålende Skær.
And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.
dit (også: din, dine)
volume_up
thine {pron.} [arkai.]
Lad dine Øjne se lige ud dit Blik skue lige frem;
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Jeg tvætter mine Hænder i Renhed at jeg kan vandre omkring dit Alter HERRE
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Vend dit Hjerte til Tugt dit Øre til Kundskabs Ord.
Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge.

Eksempelsætninger "dit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLøft dit Blik imod Himlen og se læg Mærke til Skyerne hvor højt de er over dig!
Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou!
DanishDet er ikke oplysning, det er ikke reklame, det er ikke dit, og det er ikke dat.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
Danishmen også Trælkvindens Søn vil jeg gøre til et stort Folk; han er jo dit Afkom!
And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed!
DanishI listen nedenfor kan du se, hvilke bekræftelsesmuligheder der tilbydes i dit land:
To see what verification options are offered in your country, see the list below:
DanishOversigt: Rapporten giver en oversigt over e-handelsaktiviteten på dit websted.
Overview: The report provides an overview of ecommerce activity on your site.
DanishVær ikke hastig i dit Sind til at græmmes thi Græmmelse bor i Tåbers Bryst.
Be not hasty in thy spirit to be angry: for anger resteth in the bosom of fools.
DanishGør dig rede bliv Lys thi dit Lys er kommet HERRENs Herlighed er oprundet over dig.
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee.
Danishtag så dit Øje fra ham lad ham i Fred at han kan nyde sin Dag som en Daglejer!
Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day!
DanishLad ej den fortrykte gå bort med Skam lad de arme og fattige prise dit Navn!
O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name!
DanishDenne statuskode giver Googlebot oplysninger om dit websted og den anmodede side.
This status code gives Googlebot information about your site and the requested page.
DanishVi ser dem, næste gang vi gennemgår dit websted, og så opdaterer vi vores indeks.
We'll see them the next time we crawl your site, and we'll update our index.
DanishNogle gange vil besøgende få en 404- eller "Findes" ikke-fejlside fra dit websted.
Sometimes visitors will reach a 404 or "Not Found" error page from your site.
DanishOg de bosatte sig der og byggede dig der en Helligdom for dit Navn idet de sagde:
And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying,
Danishda skal du have din Fryd i HERREN og han skal give dig hvad dit Hjerte attrår.
Delight thyself also in the LORD: and he shall give thee the desires of thine heart.
DanishDit baggrundsbillede kommer tilbage, når Picasa-teamet har løst problemet.
As soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.
DanishTjen penge ved at vise relevante annoncer på dit website - Nemt og fleksibelt system.
Earn revenue from relevant ads on your website in a hassle-free and flexible way.
DanishDa du tilmeldte dig Gmail, linkede du dit nye Gmail-login til din Google-konto.
When you signed up for Gmail, you linked your new Gmail login to your Google Account.
DanishRejs dig HERRE lad ikke Mennesker få Magten lad Folkene dømmes for dit Åsyn;
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men.
DanishDu kan altid slå denne funktion fra, hvis du stoler på, at dit netværk er sikkert.
If you trust the security of your network, you can turn this feature off at any time.
DanishDu kan spore alle browserbaserede hændelser, herunder Flash-hændelser, på dit websted.
You can track any browser based event, including Flash events, on your website.