Dansk-engelsk oversættelse af "division"

DA

"division" engelsk oversættelse

EN

"division" dansk oversættelse

volume_up
division {substantiv}
DA

division {en}

volume_up
1. sport
division
For eksempel investerer Shell 1 milliard gylden i en ny division for solenergi.
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
Slovakiet tilhører den såkaldte Helsinki-gruppe og vil naturligvis gerne rykke op i første division.
Slovakia belongs to the so-called Helsinki group and would naturally like to reach the premier division.
Hvis man forsvarer sine nationale mestre på kort sigt, indebærer det i reglen, at de på lidt længere sigt havner i anden division.
Defending one’ s national champions in the short term generally leads, in the longer term, to relegating them to the second division.
2. matematik
division
For eksempel investerer Shell 1 milliard gylden i en ny division for solenergi.
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
Slovakiet tilhører den såkaldte Helsinki-gruppe og vil naturligvis gerne rykke op i første division.
Slovakia belongs to the so-called Helsinki group and would naturally like to reach the premier division.
Hvis man forsvarer sine nationale mestre på kort sigt, indebærer det i reglen, at de på lidt længere sigt havner i anden division.
Defending one’ s national champions in the short term generally leads, in the longer term, to relegating them to the second division.
3. militær
division
For eksempel investerer Shell 1 milliard gylden i en ny division for solenergi.
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
Slovakiet tilhører den såkaldte Helsinki-gruppe og vil naturligvis gerne rykke op i første division.
Slovakia belongs to the so-called Helsinki group and would naturally like to reach the premier division.
Hvis man forsvarer sine nationale mestre på kort sigt, indebærer det i reglen, at de på lidt længere sigt havner i anden division.
Defending one’ s national champions in the short term generally leads, in the longer term, to relegating them to the second division.
EN

division {substantiv}

volume_up
1. generel
A division into left or right, conservative or modern, is not relevant here.
Inddeling i venstre eller højre, konservativ eller moderne er ikke relevant her.
Thankfully, this bizarre division into two groups is also being rescinded.
Også det bringes heldigvis nu til ophør igen, denne mærkelige inddeling i to grupper.
The European Commission is fully aware that a rigid division of candidates is unrealistic.
Den Europæiske Kommission indser vel også, at en rigid inddeling af kandidaterne er urealistisk.
division (også: break-up)
The last 50 years of division in Europe have been an aberration in our history.
De sidste 50 års splittelse i Europa har været et vildskud i vores historie.
And we do not want division, especially in these difficult times.
Og vi ønsker ikke splittelse, især ikke i disse vanskelige tider.
We must beware of solutions which may lead to an increase in tension and a new military division.
Vi skal undgå løsninger, der kan føre til øget spænding og ny militær splittelse.
The present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
Allerede i dag er der en tilsvarende opdeling af midlerne mellem mål 3 og mål 4.
We cannot act as if there were always a clear division between such things.
Man kan ikke handle, som om man altid har haft en skarp opdeling af disse ting.
However, it also advocates the division of Member States into electoral regions.
Udmærket; men i en anden bestemmelse indfører den en opdeling af medlemsstaterne i regioner.
2. matematik
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
For eksempel investerer Shell 1 milliard gylden i en ny division for solenergi.
Slovakia belongs to the so-called Helsinki group and would naturally like to reach the premier division.
Slovakiet tilhører den såkaldte Helsinki-gruppe og vil naturligvis gerne rykke op i første division.
Defending one’ s national champions in the short term generally leads, in the longer term, to relegating them to the second division.
Hvis man forsvarer sine nationale mestre på kort sigt, indebærer det i reglen, at de på lidt længere sigt havner i anden division.
3. militær
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
For eksempel investerer Shell 1 milliard gylden i en ny division for solenergi.
Slovakia belongs to the so-called Helsinki group and would naturally like to reach the premier division.
Slovakiet tilhører den såkaldte Helsinki-gruppe og vil naturligvis gerne rykke op i første division.
Defending one’ s national champions in the short term generally leads, in the longer term, to relegating them to the second division.
Hvis man forsvarer sine nationale mestre på kort sigt, indebærer det i reglen, at de på lidt længere sigt havner i anden division.
4. sport
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
For eksempel investerer Shell 1 milliard gylden i en ny division for solenergi.
Slovakia belongs to the so-called Helsinki group and would naturally like to reach the premier division.
Slovakiet tilhører den såkaldte Helsinki-gruppe og vil naturligvis gerne rykke op i første division.
Defending one’ s national champions in the short term generally leads, in the longer term, to relegating them to the second division.
Hvis man forsvarer sine nationale mestre på kort sigt, indebærer det i reglen, at de på lidt længere sigt havner i anden division.

Eksempelsætninger "division" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor eksempel investerer Shell 1 milliard gylden i en ny division for solenergi.
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
DanishSlovakiet tilhører den såkaldte Helsinki-gruppe og vil naturligvis gerne rykke op i første division.
Slovakia belongs to the so-called Helsinki group and would naturally like to reach the premier division.
DanishVi skal være realistiske, tydelige og krævende for at rykke op i donorernes første division.
We have to be realistic, clear and demanding in order to enter the primary league amongst donors and not to remain where we are right now.
DanishHvis man forsvarer sine nationale mestre på kort sigt, indebærer det i reglen, at de på lidt længere sigt havner i anden division.
Defending one’ s national champions in the short term generally leads, in the longer term, to relegating them to the second division.
DanishMed dette risikerer vi institutionelt at få et todelt Europa, hvor de medlemsstater, der ikke er med i ØMU ' en, vil befinde sig i en form for anden division.
This risks institutionally a two-tier Europe in which non-EMU Member States of the EU will be in some sort of second division.
DanishHvis EU ønsker en plads i industrivækstens og konkurrencens " første division ", har finansieringen af morgendagens industrier stor betydning.
If the EU wants a place in the " premier division " of industrial growth and competition, then funding the industries of tomorrow is of vital importance.