Dansk-engelsk oversættelse af "djævelsk"

DA

"djævelsk" engelsk oversættelse

DA

djævelsk {adjektiv}

volume_up
djævelsk (også: diabolsk)
Kommissionen har kastet sig ud i en djævelsk proces, ved enden af hvilken den ikke vil opnå den ønskede tillid.
The Commission engaged in a diabolical process, at the end of which it has not gained our confidence.

Eksempelsætninger "djævelsk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette er ikke den Visdom som kommer ovenfra men en jordisk sjælelig djævelsk;
This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.
DanishEU ' s politik er kommet ind i en absolut djævelsk cirkel.
European Union policy has entered an absolutely vicious circle.
DanishKommissionen har kastet sig ud i en djævelsk proces, ved enden af hvilken den ikke vil opnå den ønskede tillid.
The Commission engaged in a diabolical process, at the end of which it has not gained our confidence.
DanishMen under førstebehandlingen støttede Parlamentet forslag, der byggede på en kommissionsmodel, som jeg finder djævelsk kompliceret.
But at first reading, Parliament supported proposals based on a Commission model which I find fiendishly complicated.
DanishDette ville være en helt igennem afskyelig og djævelsk manipulering med det formål at skabe panik og kaos i stedet for en følelse af sikkerhed og offentlig solidaritet.
This would amount to entirely despicable and truly diabolic manipulation, aimed at provoking panic and chaos instead of creating a feeling of security and public solidarity.
DanishIntet berettiger, at kvindelige og mandlige lønmodtagere fortsætter med at arbejde 35, 40 og 45 timer i et djævelsk tempo, mens deres kolleger fyres, og fortjenesten stiger.
There is no justification for still making employees work 35, 40, 45 hours a week at oppressive rates while their fellow workers are shown the door even though profit margins are increasing.
DanishDen er urealistisk stor, og det er en tilstand, der kvæler arbejdet, og det er starten på en djævelsk ond cirkel, som i sidste ende også ødelægger de sociale beskyttelsesordningers fundament.
These are the sorts of conditions that kill jobs, and they are the start of a vicious circle which will ultimately undermine the very foundations of the social security systems.