Dansk-engelsk oversættelse af "dobbeltmoralsk"

DA

"dobbeltmoralsk" engelsk oversættelse

DA

dobbeltmoralsk {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "dobbeltmoralsk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet ville være dobbeltmoralsk og i direkte strid med direktivets målsætning.
This would be double standards and would go against the very aim of the directive.
DanishPå den anden side er den franske asylpolitik dobbeltmoralsk.
On the other hand, French asylum policy can be referred to as being two-faced.
DanishHeller ikke i Afrika må der føres en dobbeltmoralsk politik.
Africa is another place where policy must not be carried on with double standards.
DanishMen EU ' s politik på Balkan er i dag fragmentarisk, kaotisk og dobbeltmoralsk.
However, the EU's present policy in the Balkans is fragmentary, inconsistent and schizophrenic in nature.
DanishSådanne røster har jeg endnu aldrig hørt med hensyn til Kina, det er jo lidt dobbeltmoralsk.
I have never as yet heard anything like that said about China, so there is a bit of a double standard here.
DanishMener De ikke, at EU og Rådet fører en dobbeltmoralsk politik her?
I have no further question; I am satisfied with this.
DanishHvis vi ikke har et tilstrækkeligt svar på denne hårde realitet, er Europa også dobbeltmoralsk.
If we fail to formulate adequate responses in the face of this harsh reality, we in Europe will be applying double standards.
DanishIkke nogen dobbeltmoralsk politik.
DanishDet er dobbeltmoralsk at kræve mere demokrati og samtidig intensivere handlen med dette land, og det bør egentlig stoppes.
The double standards involved in calling for democracy while engaging in intensive trade with this country really should stop.
DanishNogen kalder det dobbeltmoralsk.
DanishUSA er tydeligvis dobbeltmoralsk: USA har taget imod mange andre, herunder Gerry Adams og Nelson Mandela, med forskellig politisk fortid.
The United States clearly has double standards: they have allowed many others to enter, including Gerry Adams and Nelson Mandela, with various pasts.
DanishDesværre var det indtil nu alt for ofte tilfældet, og enhver kunne konstatere, hvordan FN generelt og FN ' s Menneskerettighedskommission i særdeleshed var dobbeltmoralsk.
Resolutions concerning discrimination for reasons of sexual orientation or gender must also be supported, in line with the Brazilian initiative.
DanishHr. formand, USA ' s afvisning af Den Internationale Straffedomstol er betegnende for denne stormagts arrogance, men vidner også om, at denne domstol er en parodisk og dobbeltmoralsk konstruktion.
Mr President, the United States ' refusal to ratify the International Criminal Court is indicative of its pride, but also of the ridiculous, hypocritical nature of the Court.