Dansk-engelsk oversættelse af "dokumenter"

DA

"dokumenter" engelsk oversættelse

DA

dokumenter {flertal}

volume_up
dokumenter
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Officielle dokumenter og arbejdsdokumenter er to forskellige par sko!
Official documents and working documents are quite different things.
Dets indflydelse på antallet af efterspurgte dokumenter er vokset betydeligt.
Consequently, the number of requests for documents has considerably increased.
dokumenter
volume_up
dox {fl} [slang] [fork.] (documents)

Eksempelsætninger "dokumenter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHemmeligholdelse af dokumenter og brevvekslinger er den sikre vej til mistillid.
Keeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
DanishSå godt som alle institutioner har regler om adgang til dokumenter på alle sprog.
Practically all institutions have rules on access to documents in all languages.
DanishDenne betænkning er et af de mest interessante dokumenter, jeg længe har læst.
This report is one of the most interesting documents I have read for a long time.
DanishDerfor fristes offentlige organer til at begrænse adgangen til trykte dokumenter.
Thus, public sector bodies are tempted to limit accessibility to printed documents.
DanishKatiforis nævner også nødvendigheden af at råde over Kommissionens dokumenter.
Mr Katiforis also refers to the need to have the Commission's documents available.
DanishVi har smukke dokumenter fra Madrid og Cork, men endnu er disse ikke iværksat.
Impressive documents, from Madrid to Cork, but once again no action to follow.
DanishDet budskab, som Parlamentet sender med disse dokumenter, er klart og tydeligt.
The message sent by Parliament through these documents comes across loud and clear.
DanishDets indflydelse på antallet af efterspurgte dokumenter er vokset betydeligt.
Consequently, the number of requests for documents has considerably increased.
DanishUdgangspunktet er, at alle dokumenter skal være tilgængelige for offentligheden.
The point of departure must be that all documents are to be accessible to the public.
DanishDe såkaldte følsomme dokumenter behøver ikke engang at blive opført i registrene.
What are called'sensitive documents ' do not even need to be shown in the registers.
DanishVi sidder her uden dokumenter, og vi bliver anmodet om at træffe en beslutning.
None of us has any documentation and we are being asked to take a decision.
DanishDer er ikke plads til svig og forfalskning i nogen af Parlamentets dokumenter.
All that, therefore, now has to be struck out of the Minutes all over again.
DanishDet vil sige, at entreprenøren udelukkende kunne arbejde med franske dokumenter.
The company was thus obliged to make do with documentation in French only.
DanishMen jeg kan ikke gå ind for den foreslåede ordning om fortrolige dokumenter.
But I cannot endorse the proposed regulation with regard to confidential documents.
DanishDerfor nogle spørgsmål: Vil ombudsmanden få alle dokumenter, han beder om?
Some questions, then: will the ombudsman receive all the documents he asks for?
DanishHvor længe skal vi rent faktisk vente, inden de forskellige dokumenter foreligger?
How long do we really have to wait until each of the relevant documents is available?
DanishVores dokumenter og vores foreteelser er offentlige for de europæiske borgere.
Our documents and activities are openly available to the people of Europe.
DanishDette er et faktum, der fremgår af de officielle dokumenter - som vi har kontrolleret.
This is a fact, established by the official documents – which we have checked.
DanishKommissionen har i flere årtier haft et system til klassificering af dokumenter.
For several decades the Commission has had a system for the classification of documents.
DanishFor det første skal Parlamentet have fuld adgang til alle Kommissionens dokumenter.
Firstly, Parliament must have complete access to all Commission documents.