Dansk-engelsk oversættelse af "dollars"

DA

"dollars" engelsk oversættelse

EN
EN

"dollars" dansk oversættelse

DA
volume_up
dollar {substantiv}
DA
DA

dollars {flertal}

volume_up
1. finans
Det vi snakker om, kan simpelthen ske for en nævefuld, ikke dollars, men euro.
Not for a fistful of dollars, but for a fistful of euros.
USA beregnede disse foranstaltninger til 97, 2 mio dollars.
The United States calculated that these measures were worth 97.2 million dollars.
Vi ved allesammen godt, at verdenskurserne er og altid vil være angivet i dollars.
We all know that global rates are and will always be calculated in dollars.
EN

dollars {flertal}

volume_up
1. finans
Not for a fistful of dollars, but for a fistful of euros.
Det vi snakker om, kan simpelthen ske for en nævefuld, ikke dollars, men euro.
The United States calculated that these measures were worth 97.2 million dollars.
USA beregnede disse foranstaltninger til 97, 2 mio dollars.
We all know that global rates are and will always be calculated in dollars.
Vi ved allesammen godt, at verdenskurserne er og altid vil være angivet i dollars.

Eksempelsætninger "dollars" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet vil sige, at prisen på jordolie i fremtiden vil stige til 40 til 60 dollars.
In other words, the price of oil will rise to between USD 40 and 60 in the future.
Danish88 % af befolkningen lever af en indkomst på under 4 amerikanske dollars om dagen.
Eighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
DanishEU yder 25 milliarder amerikanske dollars og er dermed den største donor i verden.
The European Union gives USD 25 billion: it is the largest donor in the world.
DanishVi ved allesammen godt, at verdenskurserne er og altid vil være angivet i dollars.
We all know that global rates are and will always be calculated in dollars.
DanishDe finansielle markeder har oplevet et værditab, der overstiger 1 trillion dollars.
The financial markets have seen stock losses exceeding a trillion dollars.
DanishI 1989 tjente han 5 milliarder dollars på olie, og han brugte 13 milliarder på våben.
In 1989, he earned USD 15 billion from oil and he spent 13 billion on arms.
DanishDisse milliardærer på banan-dollars kalder sig ofre for diskrimination.
These banana-dollar billionaires say that they are the victims of discrimination.
DanishMere end halvdelen af verdens befolkning får under 2 dollars pr. dag.
More than half of the population in the world gets less than two dollars per day.
DanishDen amerikanske regerings public relation koster 1,5 milliarder dollars.
The bill for the American Government's public relations is USD 1.5 billion.
Danish- Prisen på en tønde olie har overskredet den psykologiske grænse på 50 amerikanske dollars.
The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
Danish500 millioner amerikanske dollars at forske i, afprøve og markedsføre et nyt præparat.
A new drug costs about USD 500 m to research, test and bring to market.
DanishKommissionens mål bygger på en oliepris pr. tønde på 25-30 dollars.
The Commission’ s target is based on an oil price of 25-30 dollars per barrel.
DanishI den anden ende af skalaen lever næsten 3 milliarder for under 2 dollars om dagen.
At the other end of the scale, almost three billion people live on less than USD two per day.
DanishI USA koster Freedom of Information Act årligt 40 millioner dollars.
In the USA, the Freedom of Information Act costs USD 40 million every year.
DanishDet andet store punkt er, at der for øjeblikket bliver faktureret i dollars.
We can see, therefore, that the alternatives are an obvious choice.
DanishDet er ikke godt, at verdens største importør fortsat betaler for importen i dollars.
Given this status, it is not right that it should continue to pay for its imports in dollars.
Danish13 milliarder amerikanske dollars om året er, hvad vi i Europa og Amerika bruger på kosmetik.
USD 13 billion a year is what we in Europe and America spend on cosmetics.
DanishNTT DoCoMo afsætter 8,2 millioner dollars til bekæmpelse af uønskede e-mails på mobiltelefoner.
NTT DoCoMo earmarks USD 8.2 million to control unsolicited e-mails on mobile phones.
Danish15 % er i guld, og de resterende 85 % er i dollars eller yen.
Of that, 15 % are in gold, while the remaining 85 % consist of US dollars and yen.
DanishDet nødvendige beløb er anslået til omkring 7-10 milliarder dollars om året.
The amount needed has been estimated at $7-10 billion per year.

Synonymer (engelsk) for "dollar":

dollar
Canadian dollar
English