Dansk-engelsk oversættelse af "domæne"

DA

"domæne" engelsk oversættelse

EN
DA

domæne {et}

volume_up
domæne
Hvis det er muligt, bør du bruge en e-mailkonto på din virksomheds domæne.
If possible, use an email account under your business domain.
Hvis du ikke har adgang til roden af et domæne, kan du begrænse adgangen vha.
If you don't have access to the root of a domain, you can restrict access using the robots meta tag.
The service sector is a women's domain.

Eksempelsætninger "domæne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlle profiler i din konto, uanset deres domæne, tilknyttes AdWords, når du har oprettet linket.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
DanishHvis du ikke har adgang til roden af et domæne, kan du begrænse adgangen vha.
If you don't have access to the root of a domain, you can restrict access using the robots meta tag.
DanishHr. formand, det vil altså sige, at strafferetten ikke kun henhører under Unionens domæne.
In other words, criminal law does not exclusively fall within the remit of the European Union.
DanishHvis det er muligt, bør du bruge en e-mailkonto på din virksomheds domæne.
If possible, use an email account under your business domain.
DanishKontroller, at serveren ikke er nede, og at dit domæne fungerer korrekt, og prøv igen.
Make sure that your server is not down, and that your domain is resolving correctly, and try again.
DanishIndhold kan ofte nås via forskellige webadresser, hvor ikke alle findes på det samme domæne.
A piece of content can often be reached via several URLs, not all of which are on the same domain.
DanishDette kan skyldes, at serveren er nede, eller at der er problemer med DNS-routing til dit domæne.
This could be because your server is down, or there is an issue with the DNS routing to your domain.
DanishFlere og flere dokumenter optræder nu i det offentlige domæne.
More and more documents have been put in the public domain.
DanishMeddelelses-id'et skal også svare til "Fra"-adressens domæne.
The message-id should also match the 'from' address domain.
DanishNetværksadministratoren kan justere DNS-konfigurationen for et hvilket som helst Google-domæne (f.eks. www.google.com)
The network administrator can adjust the DNS configuration for any Google domain (e.g.
DanishLigesom de tidligere talere hilser jeg forslaget velkomment, fordi det er på tide, at vi får vores eget domæne i EU.
Like previous speakers, I welcome it because it is time that we in the EU had our own domain.
DanishGoogle finder ofte mange falske profiler på ét uskyldigt websted, der alle sammen linker til det samme domæne.
Google often sees large numbers of fake profiles on one innocent site all linking to the same domain.
DanishDet første er det primære domæne (www.mitwebsted.com),
The first will be the primary domain (www.mysite.com)
DanishDette filter medfører, at Analytics kun medtager AdWords-data for kampagner, der fører til et bestemt domæne.
This filter tells Analytics to include only the AdWords data for campaigns that lead to a specific domain.
Danishskal du have adgang til roden af dit domæne (hvis du ikke er helt sikker, skal du rådføre dig med din webhoster).
file, you'll need to have access to the root of your domain (if you're not sure, check with your web hoster).
DanishVi må sikre, at dette juridiske område ikke bare bliver nogle få specialisters domæne, som man skal betale dyrt.
We need to take this area of law outside the remit of a few specialists who may be able to charge a lot for it.
DanishJeg har i mange år hyldet den opfattelse, at produktion og handel med våben skulle være statens eksklusive domæne.
For many years I have called for the issues of the arms industry and trade to be the business of States alone.
DanishVi ved, at konkurrenceretten er Deres domæne.
Danishsom er Googles specifikke domæne for Danmark.
Danish.), som omdirigeres til det primære domæne.