Dansk-engelsk oversættelse af "dominans"

DA

"dominans" engelsk oversættelse

DA

dominans {en}

volume_up
dominans (også: herredømme)
Andre store havne tilstræber også vækst og dominans.
Other large ports too are striving for growth and dominance.
Nogle har sagt, at vi var under USA ' s hegemoni eller dominans.
Some have said that we were under American dominance or hegemony.
Tanken om at opveje den amerikanske dominans inden for film- og kultursektoren er forståelig og prisværdig.
The idea of offsetting American dominance in film and the arts is understandable and lawful.

Eksempelsætninger "dominans" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUdviklingen hen imod BNI-indtægternes dominans mødes sikkert med blandede følelser.
This shift towards the GNP resource can undoubtedly be viewed with mixed feelings.
DanishEt sådant skridt ville være et aktivt bidrag til nord-syd-relationer, befriet for dominans.
This approach would favour North-South relations without the element of domination.
DanishJo højere man kommer op i hierarkiet, jo større er den mandlige dominans.
The higher you go in the hierarchy, the greater is the male dominance.
DanishDen er oprettet for at sikre de imperialistiske landes dominans.
It was designed to ensure that the imperialist countries would dominate it.
DanishDen amerikanske dominans og amerikanernes manglende overholdelse af reglerne kan ikke fortsætte.
American domination and the Americans ' lack of respect for the rules cannot continue.
DanishRacisme er viljen til at støtte en races dominans over en anden.
Racism is the desire to achieve the domination of one race over another.
DanishEn sådan vold kan ikke opfattes som udtryk for kærlighed: Den er udtryk for dominans og ydmygelse.
Such violence cannot be seen as an act of love: it is an act of dominance and intimidation.
DanishVi har ikke brug for denne form for såkaldt dominans fra Rådet.
As a Brit, I can say that, on the issue of own resources, I understand why it is doing this.
DanishNogle har sagt, at vi var under USA ' s hegemoni eller dominans.
Some have said that we were under American dominance or hegemony.
DanishDenne betænkning afspejler finanssektorens stadig større dominans over realøkonomien.
This report is indicative of the increasing domination of the financial sphere over that of the real economy.
DanishTanken om at opveje den amerikanske dominans inden for film- og kultursektoren er forståelig og prisværdig.
The idea of offsetting American dominance in film and the arts is understandable and lawful.
DanishEller vil EU finde en modvægt til USA ' s dominans?
Or will the EU find a counterweight to the dominance of the USA?
DanishAndre store havne tilstræber også vækst og dominans.
Other large ports too are striving for growth and dominance.
DanishDet er blevet et samfund under angelsaksisk dominans.
America has become a world under Anglo-Saxon domination.
DanishAmerikanerne ønsker at bevare deres dominans inden for computersoftware, audiovisuelle medier, film og fjernsynsprogrammer.
The US intends to keep its dominance in computer software, audiovisual software, films and TV.
DanishEr det acceptabelt at stille krav om en forbedring af de sociale styringssystemer i betragtning af den økonomiske dominans?
Given the direction the economy is increasingly taking, is it acceptable to demand social governance?
DanishEgentlig er der ikke sket noget i EU i den tid, hvor vi har haft en " rød-grøn " dominans i Unionen.
There has been no actual change in the foundation of the EU during the time that we have had a 'red-green ' dominance in the EU.
DanishDer bør ikke være nogen dominans, og jeg synes, at det ville være godt, i al beskedenhed, at bede alle om at gøre deres.
There should be no domination, and I thought it would be good to ask, in all modesty, everyone to do their bit.
DanishKampen mod " globaliseringen " og de ukontrollerede markedsloves dominans mangedobles i hurtigt tempo.
The number of demonstrations against " globalisation " and the rule of the uncontrolled laws of the market is increasing rapidly.
DanishOm: Statslig dominans på elmarkedet
Subject: State domination of the electricity market