Dansk-engelsk oversættelse af "dominerende"

DA

"dominerende" engelsk oversættelse

DA

dominerende {adjektiv}

volume_up
dominerende (også: fremtrædende)
Menneskets samfund har gennemgået forskellige faser med dominerende økonomiske teorier.
Human societies have passed through various stages of dominant economic theories.
Markedskapitalisme kan ikke fortsat være den dominerende form for politik.
Market capitalism cannot continue to be the dominant form of politics.
Man anser netværket for at være en dominerende faktor i global pengehvidvask.
The network is considered to be a dominant factor in global money laundering.
Foruden den store sociale og økonomiske betydning bør man i den forbindelse mere end nogensinde før sætte fokus på det dominerende aspekt vedrørende sikring af freden i hele Europa.
In addition to the major social and economic impact, we need more than ever to highlight the overarching factor of securing peace throughout Europe.
dominerende (også: kommanderende)
dominerende (også: bydende, overlegen)

Eksempelsætninger "dominerende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI realiteten er Deres dominerende ideologi Rom-klubbens ideologi fra 60 ' erne.
In fact, your prevailing ideology is that of the Club of Rome of the 1960s.
DanishMan anser netværket for at være en dominerende faktor i global pengehvidvask.
The network is considered to be a dominant factor in global money laundering.
DanishMenneskets samfund har gennemgået forskellige faser med dominerende økonomiske teorier.
Human societies have passed through various stages of dominant economic theories.
DanishI så fald vil konkurrenceargumenterne altid spille en dominerende rolle.
Arguments related to competitiveness will always take the upper hand, after all.
DanishNaturligvis er midtvejsrevisionen af Lissabon-processen et af de dominerende spørgsmål.
Mr President, I welcome the presidency and congratulate it on its priorities.
DanishMan vil ikke lette presset fra de to store dominerende grupper i vores Parlament.
It will not lighten the crushing weight of the two large dominant groups in our Parliament.
DanishDer må ikke ske det, at denne metode med direkte kontrakter bliver den dominerende metode.
This direct contract procedure must not catch on and become the predominant procedure.
DanishDet er på dette punkt, at Økofin bliver dominerende og stækker de andre to Råd.
It is at that point that Ecofin will become dominant and will hamstring the other two Councils.
DanishDet er uhyre vigtigt, at påstanden om misbrug af dominerende stilling undersøges grundigt.
Mr President, ladies and gentlemen, I will give a very direct answer to that question.
DanishMarkedskapitalisme kan ikke fortsat være den dominerende form for politik.
Market capitalism cannot continue to be the dominant form of politics.
DanishAt definere en dominerende markedsposition har vakt særlig interesse.
The definition of a dominant market position has been the main area of special attention.
DanishEnergispørgsmål vil fortsat være et dominerende tema på vores fremtidige dagsordener.
Energy issues will remain a dominant theme of our future agenda.
DanishHæren fortsætter med at spille en dominerende rolle, og der er en daglig trussel om statskup.
The army continues to play a sovereign role and there is the daily threat of a coup d'état.
DanishEuropa ligger endvidere langt nok borte til politisk ikke at kunne optræde som en dominerende faktor.
Europe is too far away to be able to play the leading political role in the region.
DanishNår det gælder denne krig, er det løgn, ensidig propaganda, fortielse og undladelse, der er dominerende.
This war is governed by lies, unilateral propaganda, cover-ups and omissions.
DanishMan skal derfor ophøre med den moderate lønpolitik, som alt for ofte har været dominerende.
Therefore, the policy of wage moderation, which has all too often prevailed, needs to be reversed.
DanishHvad skal vi så gøre for at modarbejde USA ' s dominerende stilling?
And what are we going to do to counter this American dominance?
DanishFor det dominerende spørgsmål i den aktuelle miljøpolitik er jo ikke længere, hvad der skal gøres.
Because it is no longer the 'What ' that is at the forefront of environmental policy today.
DanishPeijs-betænkningen passer ind i den i øjeblikket dominerende mode.
The report by Mrs Peijs fits in with this now predominant trend.
DanishDet er et misbrug af, hvad der længe har været en dominerende stilling; der er ikke tale om et frit marked.
This represents an abuse of a long-standing dominant position and not a free market.