Dansk-engelsk oversættelse af "dommer"

DA

"dommer" engelsk oversættelse

DA

dommer {en}

volume_up
1. generel
dommer
volume_up
judge {substantiv}
Dømmer ikke efter Skinnet men dømmer en retfærdig Dom!
Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment!
Den mest objektive dommer over ydelsen er og bliver markedet og ikke staten.
The most objective judge of services is and remains the market and not the state.
Man kan ikke være dommer i sin egen sag, det er et grundlæggende princip.
The fact that it is not possible to be both judge and judged is a basic principle.
2. jura
dommer
volume_up
justice {substantiv} (judge)
En dommer ved Domstolen har en væsentligt højere og mere betydningsfuld position.
A judge at the Court of Justice occupies a significantly superior and more important position.
En siddende dommer bør kunne dømme uafhængigt.
A sitting judge should be able to administer justice independently.
Domstolen består af en dommer fra hver medlemsstat.
The Court of Justice shall consist of one judge from each Member State.
dommer
I går talte jeg med den belgiske dommer, som bekræfter, at retssagen skrider frem i Belgien.
I spoke to the Belgian magistrate yesterday who confirms that proceedings are going ahead in Belgium.
Hvorfor tilbageholdes disse mennesker fortsat, når dommeren i går sagde, at der ikke foreligger reelle beviser imod dem?
Why, when the magistrate said yesterday that there was no real evidence against them, are they still being held?
Avisen er blevet forbudt, og dens journalister er blevet fængslet af en dommer under påskud af at samarbejde med ETA, men det er et helt igennem falsk påskud.
This newspaper was banned and its journalists thrown into prison by a magistrate on the pretext that they were collaborating with ETA, but this claim is absolutely unfounded.
3. sport
dommer
volume_up
ref {substantiv} [hverd.] (referee)

Eksempelsætninger "dommer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er på tide, at verden dømmer Mugabe på hans handlinger, ikke på hans løfter.
It is time for the world to judge Mugabe by his actions, not by his promises.
DanishDen mest objektive dommer over ydelsen er og bliver markedet og ikke staten.
The most objective judge of services is and remains the market and not the state.
DanishDårligt helbred medfører højere fertilitet og dømmer familierne til fattigdom.
Bad health leads to higher pregnancy rates and condemns families to poverty.
DanishMen tager eder af den som er skrøbelig i Troen og dømmer ikke hans Meninger!
Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations!
DanishVed denne gang at rette angrebet mod en dommer understreger terroristerne denne holdning.
By attacking a judge this time, the terrorists are demonstrating this once more.
DanishMan kan ikke være dommer i sin egen sag, det er et grundlæggende princip.
The fact that it is not possible to be both judge and judged is a basic principle.
DanishEr det virkelig Ret I taler I Guder dømmer I Menneskenes Børn retfærdigt?
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
DanishDømmer selv: Er det sømmeligt at en Kvinde beder til Gud med utildækket Hoved?
Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?
Danishmen dem der dømmer med Ret går det vel dem kommer Lykkens Velsignelse over.
But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them.
DanishDa sagde Pilatus til dem: "Tager I ham og dømmer ham efter eders Lov!
Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law!
DanishThi heller ikke dømmer Faderen nogen men har givet Sønnen hele Dommen
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
DanishEn dommer ved Domstolen har en væsentligt højere og mere betydningsfuld position.
A judge at the Court of Justice occupies a significantly superior and more important position.
Danishog sagde: "Der var i en By en Dommer som ikke frygtede Gud og ikke undså sig for noget Menneske.
Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man:
DanishHan siger til ham: Efter din egen Mund dømmer jeg dig du onde Tjener!
And he saith unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant!
DanishEn Konge der dømmer de ringe med Ret hans Trone står fast evindelig.
The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever.
DanishJeg vil foreslå, at fru Lulling er dommer, og De, hr. formand, skal give bolden op.
I propose that Mrs Lulling should be the referee and that you, Mr President, should kick off.
DanishAbrahams Gud og Nakors Gud deres Faders Gud være Dommer imellem os!
The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us!
DanishDet ville være beklageligt, og jeg er sikker på, at den tjenestegørende dommer gør sit arbejde.
I would find it regrettable and I am sure that the judge on duty is doing his job.
DanishDen nationale dommer bør og kan ikke udstede en vurdering af gyldigheden af den afledte ret.
A national judge should not and cannot pass judgement on the validity of derived law.
DanishDer er Gudsdom på Kongens Læber ej fejler hans Mund når han dømmer.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.