Dansk-engelsk oversættelse af "Donald"

DA

"Donald" engelsk oversættelse

EN
EN

"Donald" dansk oversættelse

DA
DA

Donald {egennavn}

volume_up
Donald
volume_up
Donald {egen.} (name)
Hr. formand, Tony Blair og Donald Dewar har nok ikke sovet i nat!
- Mr President, Tony Blair and Donald Dewar will not have slept well last night!
Jeg taler naturligvis om etiketter for hoteller og restauranter, McDonald-crémant.
I have heard about hotel labels, restaurant labels, McDonald's crémant.
Den britiske transportminister, lord McDonald, har bebudet, at der ikke vil blive afholdt nogen offentlig høring.
The British transport minister, Lord McDonald, has announced there will be no be no public inquiry.
EN

Donald {egennavn}

volume_up
1. "name"
Donald
- Mr President, Tony Blair and Donald Dewar will not have slept well last night!
Hr. formand, Tony Blair og Donald Dewar har nok ikke sovet i nat!
I have heard about hotel labels, restaurant labels, McDonald's crémant.
Jeg taler naturligvis om etiketter for hoteller og restauranter, McDonald-crémant.
The British transport minister, Lord McDonald, has announced there will be no be no public inquiry.
Den britiske transportminister, lord McDonald, har bebudet, at der ikke vil blive afholdt nogen offentlig høring.

Eksempelsætninger "Donald" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg taler naturligvis om etiketter for hoteller og restauranter, McDonald-crémant.
I have heard about hotel labels, restaurant labels, McDonald's crémant.
DanishHr. formand, Tony Blair og Donald Dewar har nok ikke sovet i nat!
- Mr President, Tony Blair and Donald Dewar will not have slept well last night!
DanishDen britiske transportminister, lord McDonald, har bebudet, at der ikke vil blive afholdt nogen offentlig høring.
The British transport minister, Lord McDonald, has announced there will be no be no public inquiry.
DanishGrunden til at Millenium-runden kom frem i lyset, var den, at bønderne gjorde oprør mod MacDonald ' s.
This is because in France the sickle has revolted against MacDonalds and the Millennium has come out of hiding.
DanishDen amerikanske forsvarsminister, Donald Rumsfeld, har erklæret, at Irak giver asyl til al-Qaeda-terrorister.
US Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, is proclaiming that Iraq is giving refuge to al-Qa'ida terrorists.
DanishHvor jeg end kommer, i alle lande findes der allerede McDonald ' s, Burger King og Coca Cola, også når man rejser uden for Europa.
Everywhere I go, in every country, I see McDonald's, Burger King, Coca Cola, even outside Europe.
DanishMed en let omskrivning af senator Lloyd Bensons ord siger jeg " Donald, George W.
If I may paraphrase Senator Lloyd Benson I would say 'Donald, George W. Bush ai n't no Winston Churchill '!
DanishFor store koncerner er WTO i sandhed ikke længere noget centralt emne - der findes allerede en McDonald ' s i alle byer i verden.
To tell the truth, conglomerates no longer see the WTO as the core issue - there is already a McDonald's in every city in the world.
DanishJeg kontakter Callum McDonald og John Sewell umiddelbart efter dette møde for at opfordre dem til hurtigst muligt at indsende en anmodning til Kommissionen.
I will be contacting Callum McDonald and John Sewell immediately after this meeting urging them to put in a quick request to the Commission.
DanishEn anden vigtig ændring lå i TAC for torsk omkring Heard Island og McDonald Island, nemlig en tolvfold forøgelse fra 297 tons til 3.800 tons.
A further significant amendment related to the tooth fish TAC around the Heard and McDonald islands, which has increased to 12 times the amount, from 297 to 3, 800 tonnes.
DanishDe, der opfordrer USA til ikke at iværksætte et forebyggende angreb mod Irak, er ikke eftergivende, som Donald Rumsfeld antyder, når han sammenligner George W.
Those who urge America not to launch a pre-emptive strike against Iraq are not appeasers, as Donald Rumsfeld implies when he compares George W. Bush to Winston Churchill.