Dansk-engelsk oversættelse af "donor"

DA

"donor" engelsk oversættelse

EN

"donor" dansk oversættelse

volume_up
donor {substantiv}
DA
DA

donor {en}

volume_up
donor
volume_up
donor {substantiv}
Ethvert genopbygningsprogram kræver et tæt samarbejde mellem donor- og modtagerlandene.
Any programme of reconstruction needs close cooperation between donor and recipient states.
Det bliver det største bidrag til dato fra nogen donor til Vietnam.
This will be the largest contribution to date by any donor to Vietnam.
Med dybdeborede huller eller rør til transport, er vores evne som donor ret fantastisk.
With deep-bore holes or pipes for transportation, our ability as a donor is quite fantastic.
donor (også: donator)
EN

donor {substantiv}

volume_up
donor (også: donator)
Any programme of reconstruction needs close cooperation between donor and recipient states.
Ethvert genopbygningsprogram kræver et tæt samarbejde mellem donor- og modtagerlandene.
This will be the largest contribution to date by any donor to Vietnam.
Det bliver det største bidrag til dato fra nogen donor til Vietnam.
With deep-bore holes or pipes for transportation, our ability as a donor is quite fantastic.
Med dybdeborede huller eller rør til transport, er vores evne som donor ret fantastisk.

Eksempelsætninger "donor" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEU yder 25 milliarder amerikanske dollars og er dermed den største donor i verden.
The European Union gives USD 25 billion: it is the largest donor in the world.
DanishPå den anden side er EU nu på verdensplan den største donor af udviklingsbistand.
Furthermore, the EU has now become the world's largest provider of development aid.
DanishF.eks. er det uacceptabelt at tage en hjerteklap fra en død donor og sælge den.
For example, it is unacceptable to take a heart valve from a deceased donor and sell it.
DanishJeg er klar over, at EU er verdens største donor inden for udviklingsbistand.
I accept that the EU is the world's largest donor of development aid.
DanishDet glæder mig, at EU har været den største donor i forbindelse med Nordkorea i den senere tid.
I am glad that the EU has been the biggest donor to North Korea in recent times.
DanishUddannet personale skal sikre optimal sikkerhed for både donor og modtager.
Trained personnel should ensure the highest safety standards for donors and recipients alike.
DanishEthvert genopbygningsprogram kræver et tæt samarbejde mellem donor- og modtagerlandene.
Any programme of reconstruction needs close cooperation between donor and recipient states.
DanishMed dybdeborede huller eller rør til transport, er vores evne som donor ret fantastisk.
With deep-bore holes or pipes for transportation, our ability as a donor is quite fantastic.
DanishPå globalt plan er EU en af de største, som donor, som bidragyder og som politisk kraft.
The ultimate achievements of the Outcome Document are unsatisfactory.
DanishSom vigtigste donor må Unionen invitere alle andre lande til at gøre en større indsats.
As the biggest donor the Union must encourage all other countries to intensify their efforts.
DanishI dag er EU den største donor af humanitær bistand i regionen.
The European Union is currently the greatest donor of humanitarian aid to the region.
DanishDet bliver det største bidrag til dato fra nogen donor til Vietnam.
This will be the largest contribution to date by any donor to Vietnam.
DanishVi må finde en balance mellem, hvad der er etisk acceptabelt som donor.
We have to find a balance that is ethically acceptable as a donor.
DanishDet afgørende er valg af donor og den kvalificerede testning.
The key issue is the selection of donors and testing by qualified personnel.
DanishDet er ikke nogen sikkerhedsfaktor, at der er tale om en frivillig donor.
Whether the donation is voluntary or not does not affect safety.
DanishEndelig er der et andet væsentligt etisk spørgsmål, nemlig spørgsmålet om samtykke fra donor.
Finally, another major ethical issue is the question of donor consent.
DanishHr. formand, ærede kommissærer, EU er på verdensplan den største donor på nødhjælpsområdet.
Mr President, Commissioners, the European Union is the world's largest donor in terms of relief.
DanishPettinari, med ECU 66, 5 millioner den største donor af hjælp til Nordkorea.
Today, Mr Pettinari, the European Union, with ECU 66.5 million, is the biggest aid donor to North Korea.
DanishHr. kommissær, Den Europæiske Union er Fijis vigtigste handelspartner, og den er også den vigtigste donor.
The European Union is Fiji's key trading partner and provider of aid.
DanishDen Europæiske Union er, som vi alle ved, den største donor.
The European Union is, as we are all aware, the largest donor.

Synonymer (engelsk) for "donor":

donor
Andre ord i vores ordbog