Dansk-engelsk oversættelse af "DOS"

DA

"DOS" engelsk oversættelse

volume_up
DOS {egen.} [forkortelse]
EN
EN

"DOS" dansk oversættelse

volume_up
DOS {egen.} [forkortelse]
DA
DA

DOS {egennavn} [forkortelse]

volume_up
1. IT
DOS
volume_up
DOS {egen.} [fork.] (Disk Operating System)
Det er dem, vi skal lytte til, fordi Angola ikke kun er dos Santos og Savimbi.
These are the people we should listen to, because Angola does not only consist of the dos Santoses and the Savimbis.
Her duer den gyldne regel, som spiller en rolle i nogle af hr. dos Santos ' ændringsforslag, heller ikke.
The golden rule that appears in some of Mr dos Santos ' amendments is of no use here either.
Spørgsmålet er, om begge parter, både dos Santos-regeringen og UNITA ikke gør alt for at lade krigen fortsætte.
I wonder, however, whether the two sides - and I mean both the government of Mr dos Santos and UNITA - are not actually doing their level best to prolong the war.
EN

DOS {egennavn} [forkortelse]

volume_up
1. "Disk Operating System", IT
DOS
volume_up
DOS {egen.} [fork.]
These are the people we should listen to, because Angola does not only consist of the dos Santoses and the Savimbis.
Det er dem, vi skal lytte til, fordi Angola ikke kun er dos Santos og Savimbi.
The golden rule that appears in some of Mr dos Santos ' amendments is of no use here either.
Her duer den gyldne regel, som spiller en rolle i nogle af hr. dos Santos ' ændringsforslag, heller ikke.
I wonder, however, whether the two sides - and I mean both the government of Mr dos Santos and UNITA - are not actually doing their level best to prolong the war.
Spørgsmålet er, om begge parter, både dos Santos-regeringen og UNITA ikke gør alt for at lade krigen fortsætte.

Eksempelsætninger "DOS" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHer duer den gyldne regel, som spiller en rolle i nogle af hr. dos Santos ' ændringsforslag, heller ikke.
The golden rule that appears in some of Mr dos Santos ' amendments is of no use here either.
DanishDet er dem, vi skal lytte til, fordi Angola ikke kun er dos Santos og Savimbi.
These are the people we should listen to, because Angola does not only consist of the dos Santoses and the Savimbis.
DanishSpørgsmålet er, om begge parter, både dos Santos-regeringen og UNITA ikke gør alt for at lade krigen fortsætte.
I wonder, however, whether the two sides - and I mean both the government of Mr dos Santos and UNITA - are not actually doing their level best to prolong the war.
DanishDa præsident dos Santos den 23. august erklærede, at han ikke ønskede at genopstille, sendte han bolden over i rebellernes lejr.
When he announced, on 23 August, his intention not to stand in the presidential elections, President dos Santos threw the ball back into the rebels ' court.
DanishDenne appel skal også rettes til Angolas præsident dos Santos, der i lige så høj grad ikke har overholdt oppositionsmedlemmernes rettigheder.
This call must also go out to the President of Angola, Mr dos Santos, who has equally failed to respect the rights of opposition Members of Parliament.
DanishDet er naturligvis godt, at både præsident dos Santos og lederen af UNITA for nylig har udtalt, at man vil starte en dialog.
Of course we welcome the fact that statements have recently been made both by President dos Santos and by the leadership of UNITA expressing the intention to start a dialogue.
DanishEndelig vil jeg gerne sige til hr. dos Santos, at jeg er glad for hans støtte til analysen af de offentlige finanser for 2002 og kvaliteten af de offentlige finanser.
Finally, I would say to Mr dos Santos that I am grateful for his support on the analysis of the public finances for 2002 and the quality of public finances.
DanishHvor præsidenterne Kabila, Dos Santos og Nujoma har aftalt at lade den angolanske hær, for det er dette land jeg tænker på, udføre en operation på deres territorium.
Presidents Kabila, Dos Santos and Nujoma have agreed to allow the Angolan army - and this is the country I am speaking about - to carry out their operations on their territories.
DanishHan sagde i sidste måned til præsident Dos Santos, at man holder øje med, at olieindtægterne ikke kun bruges til at finansiere krigen eller forsvinder i lommerne på højtstående regeringsmedlemmer.
We should ensure that the oil revenue is not used merely to finance the war or to line the pockets of prominent members of government, he told President Dos Santos last month.
DanishAlle de medlemmer af Europa-Parlamentet, der deltog i konferencen - især næstformand hr. dos Santos - gav udtryk for den opmærksomhed, de havde fået, og den fremragende organisering af konferencen.
All of the Members of this House who took part in that Conference — in particular Vice-President dos Santos — talked about how well they were treated and about the excellent organisation.

Synonymer (engelsk) for "DOS":

DOS