Dansk-engelsk oversættelse af "dosering"

DA

"dosering" engelsk oversættelse

EN
DA

dosering {en}

volume_up
dosering
Forbrugeren bør disponere over nogle klare anvisninger, hvad angår dosering og produktets anvendelse.
Consumers must have access to clear instructions on the dosage and use of the product.
Hvad angår dosering og dermed forbrugernes helbred, skal systemet med sikre maksimumsmængder hilses velkomment.
As regards dosage and thus consumers ' health, the system of safe maximum amounts is to be welcomed.
Selvfølgelig omfatter det også dosering af produktet, men også regler om navne.
Obviously that includes dosages, but also provisions on names.

Eksempelsætninger "dosering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSelvfølgelig omfatter det også dosering af produktet, men også regler om navne.
Obviously that includes dosages, but also provisions on names.
DanishForbrugeren bør disponere over nogle klare anvisninger, hvad angår dosering og produktets anvendelse.
Consumers must have access to clear instructions on the dosage and use of the product.
DanishHvad angår dosering og dermed forbrugernes helbred, skal systemet med sikre maksimumsmængder hilses velkomment.
As regards dosage and thus consumers ' health, the system of safe maximum amounts is to be welcomed.
DanishDet drejer sig ligeledes om at finde nogle effektive pressionsmidler, samt en korrekt dosering deraf, for at overtale alle parter om ikke at give ny næring til denne onde konfliktcirkel.
It is also a question of finding the means for effective pressure, to the right extent, to convince both sides not to feed the intensification of the conflict.
Andre ord i vores ordbog