Dansk-engelsk oversættelse af "Dr."

DA

"Dr." engelsk oversættelse

volume_up
Dr. {en} [forkortelse]
EN
EN

"Dr" dansk oversættelse

volume_up
Dr {substantiv} [forkortelse]
DA
DA

Dr. {en} [forkortelse]

volume_up
1. "doktor"
Dr.
volume_up
Dr {substantiv} [fork.] (Doctor)
Dr. Supachai Panitchpakdi er den første generaldirektør fra et udviklingsland.
Dr Supachai Panitchpakdi is the first Director-General from a developing country.
Dr. Fransen har selv arbejdet i Afrika, så hun var en stor informationskilde.
Dr Fransen has worked in Africa herself, so she was a mine of information.
Det er altid en fornøjelse at arbejde med en gentleman som dr.
It is always a pleasure to work with the gentlemanly Dr Nisticò.
EN

Dr {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. "Doctor"
Dr
volume_up
Dr. {en} [fork.] (doktor)
Dr Supachai Panitchpakdi is the first Director-General from a developing country.
Dr. Supachai Panitchpakdi er den første generaldirektør fra et udviklingsland.
Dr Fransen has worked in Africa herself, so she was a mine of information.
Dr. Fransen har selv arbejdet i Afrika, så hun var en stor informationskilde.
It is always a pleasure to work with the gentlemanly Dr Nisticò.
Det er altid en fornøjelse at arbejde med en gentleman som dr.

Eksempelsætninger "Dr." på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDr. Supachai Panitchpakdi er den første generaldirektør fra et udviklingsland.
Dr Supachai Panitchpakdi is the first Director-General from a developing country.
DanishDr. Fransen har selv arbejdet i Afrika, så hun var en stor informationskilde.
Dr Fransen has worked in Africa herself, so she was a mine of information.
DanishDerefter stjæler du denne værdifulde dame fra min gode ven, dr. Kananga.
And then you go and steal this valuable young lady from my good friend, Dr. Kananga.
DanishDet har dr. von Habsburg især talt om, og det vil jeg også tage til mig.
Dr von Habsburg has made a specific mention of this and I wish to join him in that too.
DanishJeg var endvidere imponeret efter mødet med formanden for Den Centrale Valgkommission, dr.
I was also impressed to meet the Chairman of the Central Election Commission, Dr Hanna Nasir.
DanishDet er altid en fornøjelse at arbejde med en gentleman som dr.
It is always a pleasure to work with the gentlemanly Dr Nisticò.
DanishDr. Konrad, da De talte, blev jeg i tvivl, om det overhovedet var en personlig bemærkning.
Dr Konrad, while you were speaking I asked myself whether it really was a personal statement that you were making.
DanishJeg har således ikke givet Dem ordet for sent, dr.
Therefore, Dr Konrad, I am not late in giving you leave to speak.
DanishDr. Buseck og jeg forsøger at fokusere på disse problemprojekter og få gang i dem så hurtigt som muligt.
Dr Buseck and I are trying to focus on those problem projects and get them moving as rapidly as possible.
DanishDr. Pradier var medlem af Europa-Parlamentet fra 1994 til 1998 for Gruppen Europæisk Radikal Alliance.
Dr Bradier was a Member of this Parliament from 1994 to 1998, in the Group of the European Radical Alliance.
DanishBelleré var dr. med. og oberst af reserven.
Mr Belleré was a medical doctor and a colonel in the reserves.
Danish- Mine damer og herrer, hr. udpegede formand for Kommissionen, dr. Durão Barroso, jeg ønsker Dem held og lykke.
Ladies and gentlemen, Mr President-designate of the Commission, Dr Durão Barroso, I wish you good luck.
DanishI slutningen af 1980 ' erne fik Parlamentet forelagt to dokumenter, der var tæt forbundet med hinanden - det har hr. dr.
In the late 1980s, Parliament was presented with two documents which were intrinsically linked.
DanishIfølge Dr. Nabarro har FN brug for mindst 175 millioner amerikanske dollars, hvis der skal etableres et effektivt program.
According to Dr Nabarro, the UN would need at least USD 175 million for an effective programme.
DanishDr. Jaramillo blev derefter skudt i hovedet og dræbt.
Dr Jaramillo was then shot in the head and killed.
DanishI november sidste år fremlagde Rådet en pakke vedrørende EU ' s bistand for Iraks daværende premierminister dr.
Last November, the Council presented a package of European Union assistance to Iraq's then Prime Minister, Dr Allawi.
DanishDet er en fornøjelse at arbejde sammen med dr.
DanishVi bør lytte til Dr. Johnsons vise ord om skotter, at man kunne udrette meget, hvis man fik fat i dem som unge.
We should listen to the good sense of Dr Johnson, who said in relation to Scotsmen that much could be done if you caught them young.
DanishEt årti med krig i DR Congo har kostet fire millioner livet, og der dør fortsat tusind mennesker om dagen af krigsrelaterede årsager.
A decade of war in the DRC has cost four million lives, and still a thousand people a day die from war-related causes.
DanishDr. Nour blev idømt fem års fængsel for den påståede forbrydelse at have forfalsket sit politiske partis registreringsdokumenter.
Dr Ayman Nour was sentenced to five years’ imprisonment for the alleged crime of falsifying his political party’ s registration documents.