Dansk-engelsk oversættelse af "dråbe"

DA

"dråbe" engelsk oversættelse

EN
DA

dråbe {en}

volume_up
dråbe
volume_up
drop {substantiv} (of liquid)
Da han hører, at en dråbe benzin ikke koster noget, beder han om en fuld tank.
On hearing that a drop of petrol costs nothing, he asks for a full tank.
Vi skal være klar over, at disse støttebeløb kun er en dråbe i havet.
We have to be clear that these subsidies are only a drop in the ocean.
Vi har ganske vist fået fællesskabsinitiativet Leader, men det er kun en dråbe i havet.
We do have the Leader initiative, but that is only a drop in the ocean.

Eksempelsætninger "dråbe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI forhold til den samlede lovgivningsproduktion er det kun en dråbe i havet.
Compared to the legislative machinery as a whole, it is only a drop in the ocean.
DanishMen de 50.000 billetter, som de taler om, hr. kommisær, er en dråbe i havet.
The 50 000 tickets that you mentioned, Commissioner, these are a drop in the ocean.
DanishHeller ikke det kan man kalde et vellykket kompromis, det er kun en dråbe i havet.
Even that compromise is no kind of triumph, but rather no more than a drop in the ocean.
DanishDa han hører, at en dråbe benzin ikke koster noget, beder han om en fuld tank.
On hearing that a drop of petrol costs nothing, he asks for a full tank.
DanishVi har ganske vist fået fællesskabsinitiativet Leader, men det er kun en dråbe i havet.
We do have the Leader initiative, but that is only a drop in the ocean.
DanishEn dråbe malurt i bægeret er det, at man går ind for at udskyde denne tidsfrist med to måneder.
One snag is the fact that there are moves to postpone the deadline by two months.
DanishEr det kun en dråbe i havet, eller gør det virkelig en forskel?
Are these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
DanishI Irak dræber terrorismen hver eneste dag, dråbe for dråbe, mange mennesker.
In Iraq, terrorism kills many people everyday, in a constant drip.
DanishVi skal være klar over, at disse støttebeløb kun er en dråbe i havet.
We have to be clear that these subsidies are only a drop in the ocean.
DanishDet tjener os alle til ære, også selv om der kan være en dråbe malurt i bægeret hos en og anden.
It does us all credit, even though some of us may detect a hint of wormwood in the cup.
DanishDe 2 millioner euro, som Kommissionen har afsat til de frie medier, er kun en dråbe i havet.
The EUR 2 million the Commission has allocated to the free media is but a drop in the ocean.
DanishDer er endnu en dråbe malurt, som jeg beder Dem tage fat på.
There is another source of bitterness which I would ask the Commissioner to address.
DanishVi må ikke glemme, at de offentlige midler, vi kan bidrage med, kun er en dråbe i havet.
We must not lose sight of the fact that any public money we can give is a mere drop in the ocean.
DanishJeg skal indrømme, at der også er en dråbe malurt i bægeret i forbindelse med Galileo.
Admittedly there are also problems when it comes to GALILEO.
DanishSummen er selvfølgelig absolut latterlig og endnu mindre end den berømte dråbe på den brændvarme sten!
The sum is of course absolutely ridiculous, less than the proverbial drop in a bucket!
DanishSå er det, vi har af finansielle midler, en dråbe i havet.
So the financial resources available to us are a drop in the ocean here.
DanishJeg vil gerne nævne, at der er dryppet en dråbe malurt i bægeret.
Let me also point out that there is a fly in the ointment.
DanishDér ville Urban II blot være en dråbe i havet, give et tvivlsomt resultat og fordufte.
There URBAN II would only be a drop in the ocean; its success would be doubtful and the whole thing would be a flop.
DanishHvordan kan De nu garantere, at mainstreaming omsættes og ikke kun ender som en dråbe i havet?
So how can you now ensure that mainstreaming is implemented and does not just end up as a drop in the ocean?
DanishDet er faktisk tilfældet, at man kan spare en hel del dråbe for dråbe, måske endda i økonomisk forstand.
It is indeed the case that one can save a great deal drop by drop, perhaps even in financial terms.