Dansk-engelsk oversættelse af "dræbe"

DA

"dræbe" engelsk oversættelse

DA

dræbe [dræber|dræbte] {verbum}

volume_up
Asbest kan skade og dræbe, og asbestarbejderne skal beskyttes.
Exposure to asbestos can maim and kill and asbestos workers have to be protected.
Fanger tvinges til at dræbe eller torturere hinanden, hvis de prøver at flygte.
Prisoners are forced to kill or torture one another if they try to escape.
De fattigste i Zimbabwe ønsker ikke at skyde, dræbe, plyndre og brænde afgrøder.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
Blodhævneren skal dræbe Manddraberen; når han træffer ham skal han dræbe ham.
The revenger of blood himself shall slay the murderer: when he meeteth him, he shall slay him.
Den der undslipper Hazaels Sværd skal Jehu dræbe og den der undslipper Jehus Sværd skal Elisa dræbe.
And it shall come to pass, that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay: and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay.
Og nu siger du at jeg skal gå hen og sige til din Herre at Elias er her - han lader mig dræbe!
And now thou sayest, Go, tell thy lord, Behold, Elijah is here: and he shall slay me!
dræbe (også: ødelægge)
dræbe (også: slukke)

Eksempelsætninger "dræbe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFanger tvinges til at dræbe eller torturere hinanden, hvis de prøver at flygte.
Prisoners are forced to kill or torture one another if they try to escape.
DanishDe fattigste i Zimbabwe ønsker ikke at skyde, dræbe, plyndre og brænde afgrøder.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
DanishI sådanne tilfælde er familien nødt til at dræbe pigen for at beskytte sin ære.
In such an event the family is obliged to kill the girl, in order to protect its honour.
DanishAlt undtagen våben-initiativet vil jo ikke dræbe nogen eller koste noget.
The 'Everything But Arms ' initiative will not kill anyone or cost anything.
DanishDer kan tjenes mange penge på at sælge midler til at gøre det nemmere at dræbe mennesker.
The sale of instruments which facilitate the killing of people can be very lucrative.
DanishHvis den spredes blandt mennesker, kan den bogstavelig talt dræbe millioner af mennesker.
Should the virus spread among humans, this flu could kill literally millions of people.
DanishBlodhævneren skal dræbe Manddraberen; når han træffer ham skal han dræbe ham.
The revenger of blood himself shall slay the murderer: when he meeteth him, he shall slay him.
DanishOg nu siger du at jeg skal gå hen og sige til din Herre at Elias er her - han lader mig dræbe!
And now thou sayest, Go, tell thy lord, Behold, Elijah is here: and he shall slay me!
DanishMen undervejs i Natteherberget kom HERREN imod ham og vilde dræbe ham.
And it came to pass by the way in the inn, that the LORD met him, and sought to kill him.
DanishJeremias svarede Zedekias: "Hvis jeg siger dig det vil du da ikke lade mig dræbe?
Then Jeremiah said unto Zedekiah, If I declare it unto thee, wilt thou not surely put me to death?
DanishAsbest kan skade og dræbe, og asbestarbejderne skal beskyttes.
Exposure to asbestos can maim and kill and asbestos workers have to be protected.
DanishAt forbyde friheden til at dræbe et andet menneske med narkotika er fuldstændig legalt.
To forbid the freedom to kill someone by drugs is perfectly legal!
DanishDer skal garanteres en passende steriliseringsstandard for at dræbe smittekim.
There is a need to guarantee an appropriate standard of sterilisation in order to kill off pathogens.
DanishMan skal altså ikke dræbe hønen, der ruger på det guldæg, turismen udgør.
We must not kill the goose that lays the golden egg of tourism.
DanishHvorfor begynder man at skyde eller dræbe, når man kan få alt uden at skyde eller dræbe?
Why, therefore, should we shoot and kill, when we can have everything without shooting and killing?
DanishTag venligst til efterretning, at mennesker er bange for at skulle dræbe.
Please recognise that people are afraid of having to kill.
Danishog Babels Konge lod dem dræbe i Ribla i Hamats Land.
And the king of Babylon smote them, and slew them at Riblah in the land of Hamath.
DanishAt dræbe nogen for at bruge deres lever til forskningsformål er mord.
Killing someone to take their liver for research is murder.
DanishDa sagde David: "Frygtede du dog ikke for at lægge Hånd på HERRENs Salvede og dræbe ham!
And David said unto him, How wast thou not afraid to stretch forth thine hand to destroy the LORD's anointed?!
Danishog Babels Konge lod dem dræbe i Ribla i Hamats Land.
And the king of Babylon smote them, and put them to death in Riblah in the land of Hamath.