Dansk-engelsk oversættelse af "drage ud"

DA

"drage ud" engelsk oversættelse

DA

drage ud {verbum}

volume_up
drage ud (også: gå ud, stige ud)
vi vil have det som alle de andre Folk; vor Konge skal dømme os og drage ud i Spidsen for os og føre vore Krige!
That we also may be like all the nations; and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles!
som kan drage ud og hjem i Spidsen for dem og føre dem ud og hjem for at ikke HERRENs Menighed skal blive som en Hjord uden Hyrde!
Which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in; that the congregation of the LORD be not as sheep which have no shepherd!
HERREN skal slå dig foran dine Fjender; ad een Vej skal du drage ud imod dem men ad syv skal du flygte for dem og du skal blive en Skræmsel for alle Riger på Jorden.
The LORD shall cause thee to be smitten before thine enemies: thou shalt go out one way against them, and flee seven ways before them: and shalt be removed into all the kingdoms of the earth.
drage ud (også: rejse bort)

Eksempelsætninger "drage ud" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKonklusionen er nem at drage ud fra disse betragtninger.
The conclusion can clearly be deduced from the comments I have just made.
DanishLad os drage tre Dagsrejser ud i Ørkenen og ofre til HERREN vor Gud således som han har pålagt os!
We will go three days' journey into the wilderness, and sacrifice to the LORD our God, as he shall command us!
DanishOg de var ivrige efter at komme af Sted for at drage ud over Jorden.
Danishvi vil have det som alle de andre Folk; vor Konge skal dømme os og drage ud i Spidsen for os og føre vore Krige!
That we also may be like all the nations; and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles!
DanishEller hvorledes kan du sige til din Broder: Lad mig drage Skæven ud af dit Øje; og se Bjælken er i dit eget Øje.
Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
DanishFor mig er denne forhandling imidlertid også en anledning til at drage yderligere konklusioner - ud over de to lande.
For me, however, this debate is also an occasion to draw further conclusions, over and beyond the two countries at issue.
DanishOg det Folk for hvilket de skulle trælle vil jeg dømme sagde Gud; og derefter skulle de drage ud og tjene mig på dette Sted.
And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.
DanishEt parlamentarisk udvalg er, som jeg tidligere nævnte, ikke en domstol, men det kan dog drage konklusioner ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt.
As I said before, a parliamentary committee is not a court of justice, but it can draw conclusions from a legislative point of view.
DanishNår dine Fjender rejser sig imod dig skal HERREN slå dem på Flugt foran dig; ad een Vej skal de drage ud imod dig men ad syv skal de flygte for dig.
The LORD shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face: they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways.
Danishsom kan drage ud og hjem i Spidsen for dem og føre dem ud og hjem for at ikke HERRENs Menighed skal blive som en Hjord uden Hyrde!
Which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in; that the congregation of the LORD be not as sheep which have no shepherd!
DanishVi kan ikke ligesom hunnerne drage ud til en fangstplads, ødelægge den og så drage videre med karavanen til den næste uden at bekymre os om det efterladte.
We cannot go onto a fishing ground like the Huns, destroy it, and then simply move with the caravan onto the next one without taking responsibility for what is left behind.
DanishJeg synes, at den lektie, som vi allerede kan drage ud fra dette synspunkt, er, at i dag er princippet om gensidig anerkendelse, det såkaldte " fællesskabspas ", ikke tilstrækkeligt.
I believe that the lesson we can now draw in this sense is that, at the moment, the principle of mutual recognition, the so-called ‘ Community passport’, is not enough.
DanishHERREN skal slå dig foran dine Fjender; ad een Vej skal du drage ud imod dem men ad syv skal du flygte for dem og du skal blive en Skræmsel for alle Riger på Jorden.
The LORD shall cause thee to be smitten before thine enemies: thou shalt go out one way against them, and flee seven ways before them: and shalt be removed into all the kingdoms of the earth.
DanishJeg er enig med Kommissionen, og med ordføreren, i behovet for en fremskyndelse af liberaliseringen, så Fællesskabet fuldt ud kan drage nytte af et dynamisk og konkurrencedygtigt marked.
I agree with the Commission, and with the rapporteur, on the need for liberalisation to be speeded up, so that the Community can fully benefit from a dynamic and competitive market.

Lignende oversættelser "drage ud" på engelsk

ud adverbium
English
ud verbum
English
drage substantiv
English
drage verbum
English
lægge ud verbum
gå ud verbum
give ud verbum
English
ånde ud verbum
flade ud verbum
flippe ud verbum
glide ud verbum
English
pakke ud verbum
tjekke ud verbum