Dansk-engelsk oversættelse af "drastisk"

DA

"drastisk" engelsk oversættelse

EN
DA

drastisk {adjektiv}

volume_up
drastisk
Det er alt for forfærdeligt at tænke på, hvad der vil ske med en drastisk reduktion.
It is too horrendous to contemplate what will happen with a drastic reduction.
Tyrkiet skal også drastisk lempe sin holdning til Cypern-problemet.
A drastic softening of Turkey's attitude to the Cyprus problem is also needed.
De første tal for 1997 synes at vise en drastisk reducering af sildebifangsterne.
Initial figures available for 1997 indicate a drastic reduction in the herring by-catch.

Eksempelsætninger "drastisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOpfattelsen af forholdet til naturen er ved at ændre sig drastisk i vores tid.
The concept of relationships with nature is changing radically in our own time.
DanishForslagene må derfor ændres gennem en drastisk ændring af retningslinjerne.
The proposals must therefore be changed by radically altering their orientation.
DanishDet er alt for forfærdeligt at tænke på, hvad der vil ske med en drastisk reduktion.
It is too horrendous to contemplate what will happen with a drastic reduction.
DanishPå globalt plan er dyrkningen af GMO ' er steget drastisk i de senere år.
On a global scale, GMO cultivation has increased dramatically in recent years.
DanishDe første tal for 1997 synes at vise en drastisk reducering af sildebifangsterne.
Initial figures available for 1997 indicate a drastic reduction in the herring by-catch.
DanishTil vores tilfredshed står vi over for en drastisk reform af udviklingspolitikken.
To our great delight, we are also at the dawn of a drastic reform of development policy.
DanishDet, den har gjort, er at øge antallet af fattige arbejdstagere drastisk i USA.
What it has done is increase dramatically the number of working poor in the United States.
DanishI perioden 2000-2001 blev der pålagt reduktioner på 40 %, hvilket var meget drastisk.
During 2000 - 2001, cutbacks by 40 % were imposed, which was very drastic.
DanishJeg mener, at vi skal kæmpe for en drastisk udvidelse af dette program!
I believe that we should fight for a substantial increase in this programme budget.
DanishDen fælles landbrugspolitik skal alene af den grund ændres drastisk.
Large-scale agriculture and the conservation of biodiversity are a difficult match.
DanishTyrkiet skal også drastisk lempe sin holdning til Cypern-problemet.
A drastic softening of Turkey's attitude to the Cyprus problem is also needed.
DanishDette forslag indebærer imidlertid, at vi skal nedtone vores ambitioner drastisk.
Hard choices would have to be made if this proposal were accepted.
DanishDet lyder drastisk, men med en konsekvent indsats kan vi klare det med en gradvis reduktion.
And all that time I thought the Commissioner was out there trying to save the world!
DanishDen seksuelle adfærd og især holdningen over for kvinder skal ændres drastisk.
Sexual behaviour and attitudes towards women, in particular, will have to change dramatically.
DanishDen samlede transporttid for levende kvæg skal sættes drastisk ned.
The total time that live cattle spend in transit must be drastically reduced.
DanishNetop derfor er der måske behov for, at vi diskuterer en mere drastisk reduktion af arbejdstiden.
Perhaps, therefore, we need to discuss more drastic reductions in working hours.
DanishFørst og fremmest er bananpriserne steget drastisk efter tiltrædelsen af Den Europæiske Union.
Since its accession to the European Union, banana prices have risen steeply.
DanishSamtidig svinder disse eneste rigtigt europæiske egne indtægters betydning drastisk hen.
At the same time that one truly European own resource is waning rapidly in its importance.
DanishVores gruppe kræver en drastisk forenkling af forvaltningen af strukturfondene.
Our group is calling for a dramatic simplification in the administration of the Structural Funds.
DanishOm: Drastisk formindskelse af bomuldsproducenternes indkomst i Grækenland
Subject: Dramatic decline in the income of cotton producers in Greece