Dansk-engelsk oversættelse af "drejning"

DA

"drejning" engelsk oversættelse

DA

drejning {en}

volume_up
1. generel
drejning (også: forvrængning, vrid)
volume_up
twist {substantiv}
Der er nu sket en ny drejning, nemlig den, at en fransk skiskole har søgt at ansætte 15 britiske skiinstruktører og er blevet forhindret i at gøre det.
There is a new twist: a French ski school has sought to employ 15 British ski instructors and has been prevented from doing so.
drejning (også: giring, krøjning, slingren)
2. figurativ
drejning (også: omgang, tur, vending)
volume_up
turn {substantiv}
Hr. formand, min gruppe er overordentlig forbavset over den drejning, som forhandlingen har taget.
Mr President, my group is extremely surprised at the turn this debate has taken.
En stor politisk drejning har for eksempel bragt en tidligere systemkritikker til magten.
A major political U-turn has brought to power a former dissident.
Budget 2000 markerer en voldsom drejning i spørgsmålet om pengetilførsler til Tyrkiet.
Budget 2000 marks a major turning point in the whole question of funding for Turkey.

Eksempelsætninger "drejning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEnhver premierminister giver altid det, der opnås på topmøder sin egen drejning.
Inevitably each Prime Minister puts his own spin on what summits achieve.
DanishAndre metoder ville være at give ånden i vores institutioner en anden drejning.
To wish to proceed in any other way would be to distort the spirit of our institutions.
DanishBudget 2000 markerer en voldsom drejning i spørgsmålet om pengetilførsler til Tyrkiet.
Budget 2000 marks a major turning point in the whole question of funding for Turkey.
DanishDet var synd, at udviklingen i udvalget i starten var ved at tage en forkert drejning.
It was a pity that the Committee headed off in the wrong direction right at the start.
DanishHr. formand, min gruppe er overordentlig forbavset over den drejning, som forhandlingen har taget.
Mr President, my group is extremely surprised at the turn this debate has taken.
DanishDette forekommer mig personligt en temmelig forvreden politisk drejning af begrebet subsidiaritet.
All that seems to me a politically perverse reversal of the subsidiarity principle.
DanishEn stor politisk drejning har for eksempel bragt en tidligere systemkritikker til magten.
A major political U-turn has brought to power a former dissident.
DanishDen har en meget interessant drejning med hensyn til det, De faktisk har skrevet i årsberetningen.
It has a very interesting spin on the words you have actually written within your report.
DanishHan ville give sagen en meget usympatisk ideologisk drejning.
He wanted to put a very unpleasant ideological slant on the matter.
DanishI de seneste dage har krisen i forbindelserne mellem Iran og Vesten taget den mest uheldige drejning.
The crisis over recent days in relations between Iran and the West has taken its ugliest turn.
DanishVores forbindelser med USA har taget en vigtig drejning og er blevet udvidet i en grad, der ikke er set tidligere.
Our relations with the United States have assumed unparalleled importance and intensity.
DanishKina har samarbejdet med os om bekæmpelsen af terrorisme, og det har været en positiv drejning i landets udvikling.
China has worked with us in the fight against terrorism and that is a peak on its development curve.
DanishPå nuværende tidspunkt tager dette angreb mod de intellektuelle og modstanderne en særlig bekymrende drejning.
And this offensive against these intellectuals and dissidents is currently taking a particularly worrying turn.
DanishDenne drejning stemmer ikke overens med vores medborgeres ønsker, og den skal rettes i de kommende år.
This approach does not correspond with the wishes of our citizens and it will have to be corrected in the years to come.
DanishDet udgør beviset på, at vi i EU kan udarbejde social lovgivning, selv om vi gerne vil give den en økonomisk drejning.
I would therefore call on all those involved to ensure that this problem really is resolved without delay.
DanishErgo gælder det om at foretage en drejning i retning af markedet, så at bedrifterne kan få højere priser på markedet.
As a result, it is a matter of readjusting the market so that farms can obtain higher prices on the market.
DanishMin sidste bemærkning er, at der bør ske en drejning inden for udenrigspolitiske spørgsmål, især med hensyn til Tyrkiet.
My last point is that we should turn our attention to the issues of foreign policy, especially in relation to Turkey.
DanishHr. formand, det ville være en stor misforståelse at betragte det forestående angreb på Irak som en ny drejning i situationen.
Mr President, it would be a grave misconception to look at the imminent attack on the Iraqi state as a new state of affairs.
DanishDen generelle drejning i retning af en delvis afkobling svækker det, der kunne have været et mere dristigt træk fra Kommissionens side.
The general swing now towards partial decoupling weakens what could have been a bold move on the Commission's part.
DanishVi var i lørdags vidne til en usædvanlig drejning i historien med den formelle afslutning på den kunstige opdeling af Europa.
Last Saturday we witnessed an extraordinary reversal of history with the formal ending of the artificial divisions of Europe.
Andre ord i vores ordbog